Vertrouwen begint bij zekerheid

Reactie regeerakkoord Rutte III

Vertrouwen begint bij zekerheid

Er is eindelijk een regeerakkoord. Laat ik positief beginnen: er zitten voorstellen tussen waar ik blij mee ben.

Sommige onderwerpen stonden ook in ons verkiezingsprogramma.Ik denk dan bijvoorbeeld aan de uitbreiding van het vaderschapsverlof.  Heb ik lang voor geknokt en nu komt het eindelijk. En ook de aanpak van vrouwenhandel en misbruik in de prostitutie is ongelooflijk belangrijk. Minimumloon voor ZZP’ers is ook een goede stap ook al is veel meer nodig.

Kijk hier het gesprek terug

Maar wat overheerst is toch de ideologische keuze van dit kabinet voor het grote bedrijfsleven boven de bestaanszekerheid van ons allemaal. Het motto van dit kabinet is officieel ‘vertrouwen in de toekomst’. Maar juist nu er dankzij de goede economie ruimte is om te investeren in de mooie dingen van het leven – in een fijne en betaalbare woning voor iedereen, in goede zorg, in een baan waarmee je een gezin kunt stichten of een huis kunt kopen – slaat het nieuwe kabinet rechtsaf.

Het echte motto voor dit kabinet lijkt daardoor eerder: ‘ieder voor zich en God voor ons allen’.

Zij kiezen voor cadeaus ter waarde van miljarden euro’s aan multinationals, buitenlandse beleggers en mensen met een groot vermogen. Tegelijkertijd worden de boodschappen duurder, wordt de zorg duurder en betalen langdurig zieken en arbeidsgehandicapten de rekening. Het echte motto voor dit kabinet lijkt daardoor eerder: ‘ieder voor zich en God voor ons allen’.

Dit is een politieke keuze die we niet mogen accepteren.

Want wat is er belangrijker voor onze toekomst: Drie miljard minder winstbelasting voor multinationals of het eigen risico afschaffen in de zorg?

Wat is er belangrijker voor onze toekomst: 1,4 miljard cadeau voor buitenlandse beleggers of de salarissen verhogen en de werkdruk verminderen van onze leraren?

Wat is er belangrijker – 200 miljoen belastingkorting voor mensen met een groot vermogen, of meer tijd bij de huisarts?

Het nieuwe kabinet kiest voor de multinationals en buitenlandse beleggers in plaats van mensen.

Als je mensen echt vertrouwen wilt geven in de toekomst moet je zorgen dat ze weer vaste grond onder de voeten krijgen.

Als je mensen echt vertrouwen wilt geven in de toekomst moet je zorgen dat ze weer vaste grond onder de voeten krijgen. Je kan namelijk alleen met vertrouwen vooruit kijken als je je zeker voelt over je bestaan. Over een fijn huis in een buurt waar je kinderen kunnen buitenspelen. Over voldoende aandacht in de zorg als je dat nodig hebt. Over goed onderwijs zodat je het beste uit je leven kunt halen en een baan waarmee je vooruit kunt kijken.

Dat zijn de zekerheden waar Nederland op moet kunnen bouwen. Dat zijn de zekerheden waar ik vanuit de oppositie de komende jaren voor ga strijden. Waar het kan door plannen van het kabinet te verbeteren. Waar het moet door ze te stoppen.

Delen:

We kunnen #nietzonderjou

Word actief bij onze landelijke campagneteams.

Doe mee

Steun onze docenten en blijf op de hoogte

Steun onze strijd en blijf op de hoogte van al onze acties, ideeën en activiteiten omtrent leraren.