Eind aan vrijblijvendheid veehouderij

Eind aan vrijblijvendheid veehouderij

Door Tjeerd van Dekken op 23 september 2011 Delen  

De PvdA wil dat zo snel mogelijk wordt toegewerkt naar een duurzame veehouderij en dat een einde komt aan de vrijblijvendheid in de sector. Dat heb ik aangegeven in reactie op een rapport van Hans Alders over megastallen en de toekomst van de veehouderij, dat vandaag is gepresenteerd aan de staatsscetetaris. De oud-minister concludeert daarin dat de veehouderij in Nederland niet kan doorgaan op de ingeslagen weg, inclusief het beleid rond megastallen.

Het wordt tijd om de veehouderij als een normale economische sector te behandelen. Er zijn duidelijke eisen nodig op het gebied van de volksgezondheid, het dierenwelzijn en een goed milieu.

De bouw van nieuwe megastallen moet worden gestopt, zo bepleitte ik eerder dit jaar al. Zolang de intensieve veehouderij blijft botsen met de volksgezondheid, het milieu, het dierenwelzijn en de kwaliteit van ons landschap, wil ik voorkomen dat er megastallen bijkomen. Gelukkig heeft een Kamermeerderheid ingestemd met een motie van PvdA en PvdD van die strekking.

Eerder deze maand verwierf ik de steun van CDA, VVD en PVV voor mijn motie om in 2012 de legbatterij uit te bannen.

GroenLinks werkt in samenwerking met D66 en met ons aan een initiatiefwetsvoorstel, waarin het recht op vrije uitloop voor dieren in vastgelegd wordt.