Reactie op mislukken onderhandelingen Paars Plus

Reactie op mislukken onderhandelingen Paars Plus

Door Job Cohen op 20 juli 2010 Delen  

De Partij van de Arbeid betreurt het dat de onderhandelingen over een ‘Paars
Plus’-kabinet zijn mislukt, ondanks de inspanning van de partijen om nader tot
elkaar te komen. De onderlinge verschillen waren, zoals we gedurende de campagne
al vaststelden, groot. De onderhandelingen leidden niet tot een eerlijke
verdeling van de rekening van de crisis.

De combinatie van eisen waar de VVD aan vasthield in de onderhandelingen
–minimaal 18 miljard bezuinigen zonder lastenverzwaring, geen hervormingen op
het terrein van de woningmarkt en mobiliteit– maakten het onmogelijk tot een
goed evenwicht te komen waarbij de lasten eerlijk worden verdeeld.

Delen: