Hol kwaliteit onderwijs niet uit

Hol kwaliteit onderwijs niet uit

Door Tanja Jadnanansing op 23 september 2010 Delen  

De PvdA is verontwaardigd over de conclusies die de commissie-Leers getrokken heeft over het afstudeerbeleid bij Hogeschool InHolland. Ik snap niet hoe bestuursvoorzitter Dales het rapport als ‘vrijspraak’ kan beschouwen. Voor mij is dit in ieder geval nog geen afgedane zaak.

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat InHolland regels overtrad, HBO-diploma’s te makkelijk uitgaf en er geen toezicht plaatsvond bij versnelde trajecten. Een uitermate slechte zaak voor iedereen die een opleiding volgt bij InHolland. Van onderwijsinstellingen wordt verwacht dat zij een diploma uitreiken aan mensen die aan alle verplichtingen hebben voldaan. Als blijkt dat studenten hun diploma min of meer cadeau krijgen, bestaat de kans dat werkgevers die diploma’s minder serieus zullen nemen. Daar hebben studenten last van.

Het College van Bestuur van InHolland omarmt de conclusies. Dat vind ik netjes, maar daarmee is de lucht nog niet geklaard. Ik vind het niet gepast dat InHolland de onderzoeksresultaten accepteert, maar direct naast zich neerlegt. Zelfkritiek zou hier op zijn plaats zijn. Dat is belangrijk voor de instelling zelf, maar ook voor de vele duizenden studenten in het hoger onderwijs. Zij hebben recht op een onderwijsinstelling met een écht schone lei. Ik vind daarom dat InHolland goed moet bekijken hoe ze orde op zaken kan stellen.

De PvdA wil graag dat de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd blijft. Als strengere regels en meer toezicht ervoor zorgen dat onderwijsinstellingen hun taken beter uitvoeren, zal ik me daarvoor inzetten. Ik weet uit ervaring hoe belangrijk een diploma is. De waarde van een diploma kunnen we alleen garanderen met goed onderwijs, transparantie en onderwijsinstellingen die zich aan de regels houden.

Om pijnlijke situaties in de toekomst te voorkomen lijkt het me goed dat we uitzoeken of er meer scholen laks zijn met de regels. Mocht dat zo zijn, dan is het van groot belang dat we daar snel verandering in brengen. Ik ben blij dat de Onderwijsinspectie het voornemen heeft om vervolgonderzoek te doen naar deze misstanden. Alleen zo kunnen we de waarde van diploma’s blijven garanderen.