Bezuinigingen passend onderwijs oneerlijk

Bezuinigingen passend onderwijs oneerlijk

Door Jeroen Dijsselbloem op 31 januari 2011 Delen  

De
nieuwe
kabinetsplannen
voor ‘Passend onderwijs’
gaan
direct ten koste van de begeleiding van kinderen die extra zorg nodig
hebben
. Bezuinigingen zijn onvermijdelijk, maar deze keuze raakt juist de
meest kwetsbare kinderen. Terwijl op hetzelfde moment het kabinet besluit om een
belastingkado weg te geven voor villabezitters, door de geleidelijke verhoging
van het eigenwoningforfait voor villa’s boven de 1 miljoen euro af te blazen.
Het moet en kan eerlijker!

Leraren krijgen nog grotere en drukkere klassen met veel zorgleerlingen. Er
komt minder geld voor begeleiding in de klas. Doorverwijzen naar het speciaal
onderwijs mag straks ook niet meer. En het speciaal onderwijs, waar nog veel te
verbeteren valt, wordt extra gekort. Dit leidt dus tot grotere klassen, terwijl
iedereen de menselijke maat in het onderwijs terug wil. En klassenvergroting en
minder begeleiding betekent onvermijdelijk nog meer thuiszitters.

De lessen van de parlementaire commissie
die onderzoek deed
naar onderwijsvernieuwingen sinds begin jaren negentig
, worden genegeerd. Er
wordt namelijk opnieuw fors bezuinigd tijdens een grote verandering in het
onderwijs.

De PvdA wil de aanhoudende groei van het doorverwijzen van probleemkinderen
stoppen. De oplossing hiervoor is om gewone scholen te ondersteunen met meer
handen in de klas. Dat kan door een andere keuze te maken. Overal in het
onderwijs valt te beluisteren: laat die prestatiebeloning maar zitten maar geef
ons extra ondersteuning in de klas. Nu het tegenovergestelde gebeurt, blijft er
van het draagvlak onder leraren niets over!