Reactie op trendanalyse woningcorporaties

Reactie op trendanalyse woningcorporaties

Door Jacques Monasch op 16 mei 2013 Delen  

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) schetst in haar prognose een onvolledig beeld van de woningmarkt in 2017. Juist de toenemende opbrengsten voor corporaties, gecombineerd met forse besparingen op de bedrijfskosten, zullen er in de komende jaren toe leiden dat de investeringen in huurwoningen gaan toenemen.

Het WSW rept met geen woord over de mogelijke besparingen in de sector, die volgens de sector zelf 800 miljoen euro kunnen bedragen. De betaalbaarheid voor huurders blijft in stand door de vergroting van het budget voor de huurtoeslag met ruim 425 miljoen door dit kabinet.

Daarnaast accepteert het WSW de veel te hoge overhead en commerciële avonturen uit het verleden als een gegeven. Er wordt veel te veel geld uitgegeven aan bedrijfskosten en er is te veel verlies geleden op commerciële avonturen zoals Vestia en Woonbron. Dat is in de toekomst niet meer mogelijk, waardoor er meer geld vrijkomt voor investeringen in sociale woningbouw en renovatie.

Door strenger toezicht zullen er in 2017 ook veel minder financieel ongezonde corporaties zijn dan nu het geval is. Sommige hebben een te grote broek aangetrokken en dreigden zichzelf en de sector omver te trekken. Daar heeft het kabinet een stokje voor gestoken. Het is goed om te zien dat het WSW nu zelf ook strenger is geworden.