Prinsjesdag: iedereen moet meedoen!

Prinsjesdag: iedereen moet meedoen!

Door Job Cohen op 21 september 2010 Delen  

Uit de miljoenennota blijkt dat de crisismaatregelen die in 2009 zijn genomen
hun vruchten afwerpen. Nederland staat er mede daardoor relatief goed voor. Het
tekort loopt terug en de werkloosheid is lager dan verwacht. Ook werkgevers en
bonden verdienen lof voor het aan het werk houden van mensen. Maar de financiële
problemen zijn zeker niet voorbij. Bezuinigingen blijven nodig, maar wel op een
verstandige manier. Het kabinet bezuinigt onder meer op kinderopvang,
re-integratie en inburgering, allemaal bezuinigingen die het moeilijker maken om
maatschappelijk actief te worden of te blijven werken. Er staan te veel mensen
aan de kant. Juist met het oog op de toekomst is het van groot belang dat
iedereen de handen uit de mouwen steekt en meedoet.

De PvdA vindt net als het kabinet dat tegenvallers en het tekort moeten
worden aangepakt, maar maakt daarbij andere keuzes. We hebben simpelweg iedereen
nodig om de boel draaiende te houden. De arbeidsmarkt heeft smeerolie nodig om
iedereen aan het werk te krijgen. Genoemde bezuinigingen leiden er weer toe dat
meer mensen thuis blijven. Bij de financiële beschouwingen zullen we daarom met
alternatieven komen.