Werkgever moet cao blijven naleven

Werkgever moet cao blijven naleven

Door Mariëtte Hamer op 28 november 2011 Delen  

De PvdA vindt het onacceptabel dat het kabinet
bedrijven
wil toestaan af te wijken van cao’s
als het hen beter uitkomt. In crisistijd
vergroot dat de onzekerheid voor werknemers. Ik heb daarom gelijk een debat met
minister Kamp aangevraagd.

In cao’s staan de arbeidsvoorwaarden waar alle bedrijven zich door een
algemeen verbindend verklaring (avv) van aan moeten houden. Zo wordt nadelige
concurrentie op arbeidsvoorwaarden voorkomen, een belangrijke zekerheid voor
werknemers. Minister Kamp (VVD) wil de algemeen verbindend verklaring nu niet
meer toepassen, waardoor bedrijven cao’s kunnen negeren.

De PvdA vindt dat een stap terug in de tijd. Algemeen geldende cao’s zorgen
voor stabiele verhoudingen tussen bedrijven en werknemers en vergroten de
arbeidsrust in Nederland. Mensen hebben werkzekerheid, er wordt geïnvesteerd in
hun opleiding, arbeidsmigranten moeten dezelfde beloning krijgen als autochtone
werknemers. Hier is lang voor gevochten en maakt onze economie sterker.

Kamp zegt nu dat de economische crisis aanleiding geeft werkgevers meer
vrijheid te geven, ten koste van de werknemer. De PvdA vindt dit de foute keuze.
Het is kortetermijndenken, op langere termijn is het slecht voor onze economie,
omdat bedrijven minder gaan investeren in scholing en de productiviteit van
werknemers.

De PvdA steunt de vakbonden in hun verzet tegen deze voornemens. In moeilijke
economische tijden moeten werkgevers en werknemers samen afspraken maken en
naleven. Maatwerk per sector is nu al mogelijk, de sociale partners kunnen de
minister vragen een bepaalde cao niet algemeen verbindend te verklaren.

De regering moet de risico’s van de economische crisis niet eenzijdig
afschuiven naar mensen op de werkvloer. Het is gewoon een rechtse keuze die goed
is voor bedrijven en slecht voor werknemers.