Rapport Davids nu toch leidend voor kritische terugblik

Rapport Davids nu toch leidend voor kritische terugblik

Door Mariëtte Hamer op 13 januari 2010 Delen  

De fractie van de Partij van de Arbeid is tevreden met de brief van
minister-president Balkenende aan de Tweede Kamer over het rapport van de
commissie-Davids. In tegenstelling tot de verklaring van gisteren wordt het
rapport van Davids leidend voor een kritische terugblik op het verleden en voor
het trekken van lessen voor de toekomst. Ook is erkenning voor het toenmalige en
huidige PvdA-standpunt dat er een adequater volkenrechtelijk mandaat had moeten
zijn voor het militaire ingrijpen in Irak dat destijds door de Nederlandse
regering politiek werd gesteund. Een standpunt dat in de
coalitieonderhandelingen overigens al werd gehuldigd door het door de PvdA
bereikte onderhandelingsresultaat dat een adequaat volkenrechtelijk mandaat
vereist is bij deelname aan een missie met Nederlandse militairen.

De fractie van de PvdA is kortom verheugd dat dit kabinet de bereidheid heeft
om lessen te leren uit het verleden en anders naar de toekomst te kijken dan het
toenmalige kabinet dat zeven jaar geleden deed.

Klik
hier
voor de brief van de minister-president.

Delen: