Niet verrast door stand van zaken F-16

Niet verrast door stand van zaken F-16

Door Angelien Eijsink op 4 april 2012 Delen  

Het jaarlijkse rapport van de Algemene Rekenkamer over de opvolging van de F-16 bevat weinig echte verrassingen voor de Partij van de Arbeid.

De Algemene Rekenkamer wijst op de financiële en operationele verbondenheid van de F-16 en de ontwikkeling van de beoogde opvolger Joint Strike Fighter (JSF) en pleit voor meer samenhang in de informatievoorziening aan de Tweede Kamer zodat deze haar controlerende taak goed kan uitoefenen. Dit pleidooi steunt de PvdA van harte, het gaat hier immers om een miljardenproject.

Een integraal overzicht toont de wisselwerking tussen de programma’s Verlengen levensduur F-16 en Vervanging F-16 goed aan en maakt het mogelijk dat de Kamer haar controlerende taak goed kan uitoefenen. De PvdA vraagt hier al jaren om.

Verder is duidelijk dat de F-16 langer zal moeten doorvliegen dan oorspronkelijk gepland. De vertraging loopt op ver na 2019 en het is niet ondenkbaar dat het 2020 gaat worden.

In maart 2009 is besloten dat de afstoting van de F-16’s in de periode 2015-2021 zou plaatsvinden, met gemiddeld ruim 5500 vlieguren dicht tegen de 6000 aan en gemiddeld 31 jaar oud. Jaren geleden stelde de PvdA een update van de F-16 voor. De reactie vanuit het ministerie van Defensie luidde dat dit niet mogelijk was en dat langer doorvliegen onverantwoord zou zijn. Qua vlieguren blijkt dit nu echter gewoon te kunnen. De gemiddelde vlieguren liggen op dit moment op 4000 per toestel, nog lang niet aan die 6000 vlieguren die Defensie voor de levensduur hanteert.

Overigens is de F-16 aangeschaft met een levensduur van 8000 vlieguren. Dit is later door Defensie bijgesteld naar een levensduur van 6000 vlieguren, als gevolg van de te verwachten zwaardere belasting van het toestel. Uit het Monitoringsrapport van de Algemene Rekenkamer valt op te maken dat het met de zwaardere belasting van het toestel wel meevalt.

De JSF (nog altijd de beoogd opvolger van de F-16, al neemt een volgend kabinet daarover pas een besluit) is op zijn vroegst beschikbaar vanaf 2021. De F-16 zal dus tenminste tot 2020 moeten kunnen blijven vliegen.

Delen: