Grote waardering voor gedegen werk commissie De Wit

Grote waardering voor gedegen werk commissie De Wit

Door Ed Groot op 11 april 2012 Delen  

De Partij van de Arbeid heeft grote waardering voor het gedegen werk van de commissie De Wit, de Parlementaire Enquêtecommissie Financieel Stelsel. Het is goed dat er een evaluatie ligt waaruit lessen getrokken kunnen worden bij toekomstige crises. De PvdA deelt de conclusie van de commissie dat de vorige regering de financiële crisis daadkrachtig heeft aangepakt en daarmee onder grote tijdsdruk rampen heeft afgewend.

De commissie constateert ook dat er belangrijke lessen moeten worden getrokken voor wat betreft de rol van het parlement. Ook de PvdA is van mening dat de Tweede Kamer onvoldoende de haar toekomende rol heeft opgeëist en omgekeerd had de regering de Tweede Kamer beter moeten informeren over de maatregelen die werden genomen.

De PvdA steunt de aanbevelingen van de commissie ter zake, zoals het opstellen van een informatieprotocol voor toekomstige crises. Ook moeten er lessen getrokken worden uit de fouten van de regering en De Nederlandsche Bank, zoals de commissie die heeft geconstateerd.

De commissie doet verder een groot aantal aanbevelingen om de stabiliteit van de financiële sector te versterken, zoals het scheiden van nuts- en zakenbankactiviteiten, hogere kapitaaleisen voor banken en versterking van het Europese bankentoezicht. Deze aanbevelingen sluiten goed aan bij de visie van de PvdA op de toekomst van het financiële stelsel.

Delen: