Reactie op cijfers CPB

Reactie op cijfers CPB

Door Diederik Samsom op 28 februari 2013 Delen  

De donderdag gepresenteerde cijfers van het Centraal Planbureau bevestigen dat de Nederlandse economie in 2013 in zwaar weer verkeert. Vooral de stijgende werkloosheid baart ons grote zorgen en vraagt om verstandige keuzes. De Partij van de Arbeid wil daarom in 2013 onze economie en werkgelegenheid de ruimte geven om zich te herstellen. Aanvullende maatregelen om het begrotingstekort terug te dringen zijn voor dit jaar niet verstandig.

Voor 2014 is brede samenwerking nodig om de economische moeilijkheden het hoofd te bieden. Daarom vraagt de PvdA het kabinet om een voorstel te doen aan het parlement en sociale partners om gezamenlijk oplossingen te vinden, waardoor uiteindelijk breed gedragen akkoorden kunnen worden afgesloten op de belangrijkste onderwerpen: arbeidsmarkt, de zorg, het onderwijs en de begroting.

Die inspanningen gaan niet zonder extra bezuinigingen, die pijnlijk kunnen zijn. De uitgangspunten van de PvdA daarbij zijn het behoud van werkgelegenheid, het ondersteunen van de koopkracht van kwetsbare mensen en het terugdringen van het begrotingstekort. Deze moeilijke tijd vraagt om samenwerking. Tussen kabinet en sociale partners, tussen coalitie en oppositie. Voor dat brede draagvlak in het parlement en in de samenleving zal de PvdA de komende periode zich vol inzetten.