Aanbevelingen om partijdemocratie te vernieuwen

Aanbevelingen om partijdemocratie te vernieuwen

Door Han Noten op 23 januari 2013 Delen  

Ik heb onze leden vandaag het rapport ‘Tussen leden en leiders – Over de noodzaak van permanente vernieuwing van de partijdemocratie’ (pdf) aangeboden. In opdracht van het Partijbestuur hebben wij als commissie een evaluatie uitgevoerd naar de stand van zaken rondom de ledendemocratie binnen onze partij.

Het rapport bevat naast een evaluatie een aantal concrete aanbevelingen om de partijdemocratie verder te vernieuwen.

We hebben geprobeerd om met een overzichtelijk aantal voorstellen te komen. In de overtuiging dat ze dan ook gerealiseerd kunnen worden. En waarom zou je proberen om in een rapport als dit volledig te zijn? De kwaliteit van onze partijdemocratie verdient tenslotte doorlopend aandacht. De vernieuwing ervan is permanent.

De commissie Ledendemocratie heeft vertrouwen in de wijsheid van democratisch tot stand gekomen besluiten. Niet alleen in ons land, maar ook in onze politieke partij. Maar dat niet alleen. Ze is er ook van overtuigd dat georganiseerde tegenspraak een voorwaarde is voor een politieke vereniging om vitaal te blijven. Het is het debat dat de opvatting scherpt en het is het gezamenlijk genomen besluit dat richting geeft aan het politieke handelen.

Ik wil alle leden van de Partij van de Arbeid dan ook vragen een korte enquête in te vullen over de aanbevelingen die we in het rapport doen. Dit kan tot uiterlijk donderdag 31 januari. Het invullen van de enquête kost niet meer dan vijf minuten.

Op het congres van 27 april zal het Partijbestuur op basis van het rapport, de resultaten van deze enquête en het debat in de partij, met voorstellen aan het Congres komen.

Analyse uitslagen enquête
Begin 2012 is een enquête uitgezet om een beeld te krijgen van de stand van zaken met betrekking tot ledendemocratie in onze partij. In een beknopte notitie (pdf) worden de belangrijkste uitkomsten van de enquête over ledendemocratie uiteengezet.

Update 6-3: Enquête naar aanleiding van rapport
Naar aanleiding van het rapport hebben we nog een enquête uitgezet, waarin de aanbevelingen worden voorgelegd aan leden en sympathisanten van de PvdA. Uit de enquête blijkt dat er binnen de vereniging veel voorstanders zijn te vinden voor de voorstellen. De voorstellen met betrekking tot het stemrecht, agenderingsrecht en de nieuwe collectiviteiten worden het meest positief onthaald.

Resultaten enquête (pdf) >
Conclusies op basis van de enquête (pdf) >

Delen: