Racisme in Haagse wijk is schokkend

Racisme in Haagse wijk is schokkend

Racisme in Haagse wijk is schokkend
Foto Flickr / SCHOOTS

Door Ahmed Marcouch op 18 april 2014 Delen  

Het racistische geweld in de Haagse wijk Duindorp is zeer ernstig en mag nooit getolereerd worden. Bewoners van allochtone afkomst worden stelselmatig bedreigd. Ik ben gisteren, zodra ik dit hoorde, naar de wijk geweest. Ik ben daar in gesprek geraakt met oudere buurtbewoners en een groep jongeren. Ook in gesprek met mij waren deze groepjes bewoners openlijk racistisch, en ze vertelden mij dat ‘allochtonen hier niet thuis horen’ en ‘als ze komen, dan vragen ze erom’. Ik hoop dat de minister van Veiligheid binnenkort persoonlijk poolshoogte komt nemen om de ernst van de situatie in te zien.

 

Het gaat in deze wijk om een dominante, niet geringe minderheid van buurtbewoners die zich schuldig maakt aan dit verwerpelijke gedrag. Gelukkig krijg ik ook brieven van buurtbewoners die mij verzekeren dat de meerderheid welwillend tegenover allochtonen staat. Hen roep ik op om op te komen voor hun bedreigde buurtgenoten.

Het is van belang dat de burgemeester en de politie hier bovenop zitten. Niet de slachtoffers, maar de daders moeten hun huis verlaten. De daders zijn niet alleen jongeren, maar ook volwassenen, soms zelfs grootmoeders die het gepest van hun kleinkinderen goedkeurend verhalen, schaamteloos voor de camera.

Dit racistische en discriminatoire geweld, zo publiekelijk uitgesproken, is de schandvlek van Nederland. Het moet ook in Duindorp veilig zijn voor iedereen.

Vragen van de leden Yücel en Marcouch (beiden PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie:

1. Kent u de berichtgeving over de discriminatie van bewoners in Duindorp?

2. Is het waar dat er sprake is van een stelselmatig wegpesten van allochtone bewoners uit Duindorp? Zo ja, deelt u de mening van de PvdA dat dit een niet te tolereren situatie is? En zo ja, hoe lang spelen deze problemen al? Zo nee, hoe zou u de situatie in Duindorp dan wel duiden?

3. Deelt u de mening dat het goed zou zijn dat u zich persoonlijk ter plaatse op de hoogte zou te laten brengen van de situatie in Duindorp en daarbij vooral de getroffen bewoners zou laten weten dat u achter hen staat? Zo ja, op welke termijn zal dat gebeuren? Zo nee, waarom niet?

4. Deelt u de zorgen van de woningbouwcorporatie en burgemeester van Aartsen over de ontstane situatie? Zo ja, wat gaat u doen om uw zorgen aan de betrokkenen kenbaar te maken? Zo nee, waarom niet?

5. Welke concrete maatregelen zijn er door de gemeente en woningbouwcorporatie genomen om deze problemen het hoofd te bieden en de slachtoffers te beschermen?

6. Zijn er meldingen en aangiften gedaan vanwege de in het bericht genoemde praktijken? Zo ja, wat was de aard en omvang van die meldingen en aangiften?

7. Is er een wijkagent die de situatie in Duindorp goed kent en wellicht al een indicatie heeft van de problemen die daar spelen? Zo ja, welk beeld heeft die wijkagent? Zo nee, waarom niet?

8. Wat is er concreet door de politie gedaan om bewoners die slachtoffer van discriminatie en intimidatie in Duindorp zijn te beschermen en te voorkomen dat zij opnieuw slachtoffer worden?

9. Deelt u de mening van de PvdA dat bij hardnekkige ernstige discriminatie en agressie tegen buurtbewoners, alles op alles moet worden gezet om te voorkomen dat het de slachtoffers zijn die moeten verhuizen, maar dat juist de daders moeten worden aangepakt?

10. Welke mogelijkheden ziet u om het leefklimaat van alle bewoners in Duindorp te verbeteren, zodat alle bewoners van Duindorp normaal kunnen wonen in deze wijk?

11. Speelt in andere wijken en steden een vergelijkbare problematiek speelt? Zo ja, welke wijken of steden betreft dit?