Goed nieuws: Participatiewet is een feit

Goed nieuws: Participatiewet is een feit

Door John Kerstens op 1 juli 2014 Delen  

De PvdA is bijzonder verheugd dat minstens 125.000 mensen met een arbeidsbeperking straks aan de slag kunnen. Ik ben er blij mee dat er voor hen ook een plek komt als collega tussen collega’s bij de overheid en bedrijven. Nu na de Tweede Kamer ook de Eerste Kamer heeft ingestemd met de Participatiewet, ligt dit wettelijk vast.

Als werkgevers vooral je beperking zien en niet je kwaliteiten, kan dat nadelig zijn voor je kansen op werk. Bij te veel organisaties zie je niet of nauwelijks mensen met een arbeidshandicap rondlopen. Dit was de PvdA een doorn in het oog en daarom wilden we er iets aan doen. We spanden ons in voor het Sociaal Akkoord: dat moest ervoor zorgen dat er ook voor deze mensen meer werkplekken bij bedrijven en de overheid komen.

De werkgevers spraken in het Sociaal Akkoord met de overheid en werknemers af dat zij zich gaan inspannen om meer mensen met een beperking in dienst te nemen. Die inspanning ligt nu vast in de wet. Dat is een overwinning. Omdat er weer meer oog is voor de werknemer. Aandacht voor mensen die lastig een baan vinden. En dat bereiken we niet alleen met goede voornemens, maar met harde afspraken. Die zijn er nu. Zodat je ook aan de slag kan als je het graag wilt en kunt, maar het niet altijd vanzelf gaat.

De PvdA ziet het als haar taak mensen voor wie een baan bij een bedrijf niet vanzelfsprekend is aan het werk te helpen. Met de 125.000 banen uit het Sociaal Akkoord brengen we dit dichterbij. Dat betekent niet alleen minstens 125.000 keer werk en de daarbij horende forse inkomensverbetering, maar ook sociale contacten en de mogelijkheid voor mensen zich te ontplooien en mee te doen.

We gaan er van uit dat alle betrokken partijen zich aan de afspraken houden. Mocht blijken dat bedrijven dit nalaten en de deur gesloten houden voor mensen met een arbeidsbeperking, dan volgt een boete. De opbrengsten van die boetes kan de overheid vervolgens gebruiken om mensen met een beperking alsnog aan werk te helpen. Maar wat de PvdA betreft gaan we ons gezamenlijk inzetten om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen: daar worden we uiteindelijk allemaal beter van.

Delen: