PvdA wil zorgpremie naar draagkracht

PvdA wil zorgpremie naar draagkracht

Door Eeke van der Veen op 14 november 2009 Delen  

De premie voor het basispakket van de zorgverzekering moet
inkomensafhankelijk worden. Verder moet het eigen risico worden afgeschaft. Dat
bepleitte ik vandaag in een begrotingsdebat met minister Klink: Zorgtoeslag en
eigen risico zorgen voor dure bureaucratie en rondpompen van geld.

De vraag naar zorg neemt toe en dat betekent volgens de PvdA-fractie dat
onderzocht moet worden hoe de gezondheidszorg bereikbaar en betaalbaar blijft.
Van der Veen gaat de minister vragen te onderzoeken hoe het eigen risico kan
worden afgeschaft en hoe de zorgtoeslag kan worden vervangen door een
inkomensafhankelijke premie.

De PvdA wil dat mensen er op kunnen vertrouwen dat zij de zorg krijgen die ze
nodig hebben, bereikbaar, betaalbaar en tijdig. Daarom moet de overheid weer een
meer sturende rol krijgen. De overheid moet vaststellen welke basiszorg voor
iedere burger toegankelijk moet blijven, en de continuïteit van deze
zorgvoorzieningen garanderen.

Ik vind verder dat burgers meer invloed moeten krijgen op de zorg. De PvdA
pleit voor de coöperatie als rechtsvorm voor zorginstellingen. Burgers moeten
een sterke stem krijgen bij fusies, het sluiten en openen van locaties of
investeringsbeslissingen.

Het kabinet heeft een aantal werkgroepen ingesteld die tot een fundamentele
heroverweging moeten komen van de gezondheidszorg. Naast het afschaffen van de
zorgtoeslag en het eigen risico gaat de PvdA deze werkgroepen vragen om
fiscalisering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) te onderzoeken.
De sterkste schouders zouden daarbij de zwaarste lasten moeten dragen. Door de
fiscalisering kan een streep worden gezet door de eigen bijdragen voor de AWBZ.