PvdA wil voorrang duurzame energie

PvdA wil voorrang duurzame energie

Door Diederik Samsom op 17 augustus 2009 Delen  

De PvdA wil dat duurzame energie voorrang krijgt op het overvolle
elektriciteitsnet. Duurzame energie mag volgens mij nooit de dupe worden van de
grote centrales, die de overcapaciteit veroorzaken.

De discussie over het steeds voller wordende elektriciteitsnet,
waarover
de Volkskrant maandag berichtte
, woedt al enige tijd in de politiek. Op
nadrukkelijk verzoek van de PvdA werkt het kabinet aan een wetsvoorstel waarmee
duurzame energie te allen tijde voorrang krijgt op het net.

Het ochtendblad schrijft dat de komende jaren zoveel nieuwe centrales gebouwd
worden in Nederland dat het elektriciteitsnet dat niet aankan. Door het grote
aanbod zullen er files ontstaan op het hoogspanningsnet, die pas worden opgelost
als de centrales worden uitgeschakeld. De energieproducenten willen volgens de
krant dat de consument voor de kosten daarvan opdraait.

De PvdA wil dat de kosten van deze zogenoemde stroomfiles niet op consumenten
wordt verhaald maar juist op de grote producenten, de kolencentrales in dit
land. Het zijn juist die centrales die de overproductie creëren. Het verhalen
van de kosten op de producenten doet recht aan het principe dat de veroorzaker
ook betaalt.

Het is volgens de PvdA bovendien een zeer effectief middel om investeringen
de juiste kant – richting meer duurzaamheid – te sturen. Een investeerder in een
kolencentrale bedenkt zich wel als hij zich realiseert dat de duizenden
megawatten wind-op-zee voorrang hebben en hij op eigen kosten zijn centrale moet
uitschakelen bij overproductie. Ook de flexibelere en schonere gascentrales, die
goedkoper zijn terug te regelen, hebben zo een voordeel ten opzichte van
kolenstroom.