PvdA wil transparante EU-besluitvorming

PvdA wil transparante EU-besluitvorming

Door Michiel Servaes op 22 januari 2013 Delen  

De PvdA vindt dat besluitvorming in de Europese Unie zo transparant mogelijk moet zijn.  De Tweede Kamer moet meer informatie krijgen over beslissingen die in Europees verband worden genomen. Daarom vraag ik de minister van Buitenlandse Zaken om in Brussel te pleiten voor meer transparantie, met name waar het de voorbereiding van belangrijke Europese toppen betreft.

De conceptconclusies voor de Europese Raad zijn op dit moment niet openbaar. Minister Timmermans schreef vrijdag in een brief aan de Kamer dat zij de conceptconclusies in het vervolg mag lezen. De documenten mogen echter niet publiek gemaakt worden en Kamerleden kunnen er in een debat dus ook niet letterlijk uit citeren.

Het is goed dat er nu beweging in de zaak komt, maar met deze semi-openbaarheid dreigt de schijn van geheimzinnigheid rond EU-besluitvorming helaas alleen maar groter te worden. Ik wil openlijk kunnen spreken over alle documenten die uit Brussel komen. Meer inzicht in de besluitvorming in Brussel geeft volgens de PvdA ook meer invloed op de uitkomsten hiervan.

We zitten midden in een fase waarin regeringsleiders belangrijke besluiten over de toekomst van Europa nemen. Nationale parlementen moeten hun controletaak optimaal kunnen vervullen. 

In het verleden hebben wij eveneens succesvol gepleit voor het openbaar maken van de besteding van Europese landbouwsubsidies. De PvdA heeft daarom Kamervragen gesteld over het feit dat de Europese Commissie een aantal grote bedrijven informatie geeft die zij niet met maatschappelijke organisaties wil delen. Het zou gaan om de onderhandelingen over een vrijhandelsverdrag van de EU met India.

Het kan natuurlijk niet zo zijn dat het bedrijfsleven voorgetrokken wordt ten opzichte van mensenrechtenorganisaties en vakbonden. Sowieso moeten ook dit soort onderhandelingen zo transparant mogelijk gevoerd worden.