PvdA wil spoeddebat over vermijdbare fouten ziekenhuis

PvdA wil spoeddebat over vermijdbare fouten ziekenhuis

Door Eeke van der Veen op 25 november 2010 Delen  

In Nederlandse ziekenhuizen overlijden jaarlijks 1.960 patiƫnten als gevolg
van potentieel vermijdbare fouten,
blijkt uit onderzoek van
NIVEL
. Ik heb daarover een spoeddebat met de minister van VWS aangevraagd.
Het is zorgelijk dat het aantal sterfgevallen en mensen met schade door medische
fouten, ondanks alle inspanningen van het vorige kabinet, stijgt. De PvdA pleit
daarom voor minder vrijblijvendheid en wil nieuwe kennis over zorgveiligheid
verplicht in de richtlijnen voor hulpverleners laten opnemen.

Het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg, het Nivel,
vond dat in 2008 1960 patiënten door onnodige fouten overleden. Bij het vorige
onderzoek, met cijfers uit 2004, waren er 1735 vermijdbare doden. Ook het aantal
mensen dat door medische fouten schade opliep ging omhoog, van 30.000 in 2004
naar 38.600 in 2008. Deze fouten worden vooral gemaakt rond operaties en het
verstrekken van medicijnen. Ik wil daarom dat nieuwe kennis op het gebied van
zorgveiligheid verplicht snel in de nieuwe richtlijnen wordt opgenomen en wil de
minister vragen welke partij met doorzettingsmacht deze verplichtende rol op
zich moet nemen. PvdA stelt voor dat deze verantwoordelijkheid bij het nieuwe
Nationaal Kwaliteitsinstituut Gezondheidszorg komt te liggen.

Want er zijn genoeg voorbeelden van onderzoeken naar veiligheid rond
operaties en medicijnverstrekking die direct in nieuwe richtlijnen moeten komen.
Een greep uit resultaten van de afgelopen weken. De NPCF stelt dat gebrekkige
communicatie en slechte samenwerking tussen zorgverleners de belangrijkste
oorzaken van medische fouten zijn en dat zorgverleners daarom, ook als ze denken
dat alles in orde is, toch de signalen van patiënten moeten controleren. Op deze
zou 85% van de fouten, waarvan een kwart permanent lichamelijk letsel tot gevolg
heeft, voorkomen kunnen worden. Het AMC in Amsterdam gebruikt een nieuwe
checklist om de zorg rond operaties te verbeteren en vermindert daarmee de helft
van de sterftegevallen in het ziekenhuis. Een nieuw medicatieproject van
Maastricht UMC+ weet het percentage fouten bij het klaarmaken en toedienen van
medicatie met 97% terug te dringen.

In de zorgsector trekt men graag een parallel met de veiligheidsprocedures in
de luchtvaartsector, maar er is een groot verschil: in de luchtvaart worden deze
veiligheidsvoorschriften direct ingevoerd, in de zorgsector kunnen er jaren over
heen gaan. De beroepsgroepen zeggen dan de richtlijnen aan te passen, maar er
gaat wegens interne discussie een tijd over heen voordat dit daadwerkelijk is
gebeurd. Vliegt u nog met dezelfde vliegmaatschappij als deze bijna 2000
sterftegevallen per jaar heeft, en daarbij zegt gelukkig wel te proberen nieuwe
kennis over vliegveiligheid binnen enkele jaren doorgevoerd te hebben? Nee, dit
moet direct gebeuren. De zorg is mensenwerk, fouten worden gemaakt, maar
verbeteringen moet wel gelijk worden doorgevoerd. Kwaliteit en veiligheid boven
alles, zeker in de zorg.

Ik wil daarom aan de minister vragen of de uitkomsten van deze onderzoeken
verplicht snel en zorgbreed moeten worden ingevoerd. Ook wil ik weten welke
organisatie in de toekomst de verantwoordelijkheid krijgt uitkomsten van de
onderzoeksprojecten in de richtlijnen op te nemen en voor de beroepsgroep te
verplichten. De PvdA de voorkeur voor het nieuwe Nationaal Kwaliteitsinstituut
Gezondheidszorg, die daarvoor wel echte doorzettingsmacht moet gaan krijgen.
Hier zal de PvdA dan ook op letten. En hoe lang mag het volgens de minister
eigenlijk duren voordat dergelijk kennis verplicht in een richtlijn is verwerkt?
Dat lijken me belangrijke vragen voor een veiligere zorg waar je op kunt
vertrouwen.