PvdA wil spoeddebat over bezuinigingen op kwetsbare groepen

PvdA wil spoeddebat over bezuinigingen op kwetsbare groepen

Door Job Cohen op 1 juni 2011 Delen  

Ik heb een spoeddebat aangevraagd met premier Rutte over de onevenredig harde
klappen die kwetsbare groepen van dit kabinet krijgen. Ik maak me grote zorgen
over de gevolgen van de bezuinigingen die met name chronisch zieken,
gehandicapten en mensen met een arbeidshandicap raken. Zij zullen voorzieningen
die zij hard nodig hebben kwijtraken. Het zijn telkens dezelfde mensen die
getroffen worden door de bezuinigingen.

De Partij van de Arbeid vindt het kabinetsbeleid onverantwoordelijk.
Allereerst omdat het hier gaat om mensen die handvatten verliezen om volwaardig
deel te nemen aan de samenleving. Daarbij getuigt het afschaffen van regelingen
die mensen de kans geven om mee te doen van weinig visie.

Voor het kabinet zijn het simpelweg bezuinigingen, maar deze ingrepen raken
mensen keihard. Op de lange termijn levert het weer nieuwe problemen op, die
veel lastiger op te lossen zijn. En dat terwijl er eerlijke, toekomstbestendige
oplossingen mogelijk zijn. Een goed voorbeeld hiervan is ons plan
‘Kansen geven, kansen grijpen’
(pdf)
. De PvdA staat voor eerlijke hervormingen voor de lange termijn. Het
kabinet kiest voor de botte bijl en laat de villasubsidie ongemoeid. Dat is
visieloos en oneerlijk.

Dit kabinet draagt een groot deel van zijn taken over aan de gemeentes, maar
die gemeentes krijgen er geen stuiver extra voor. Sterker nog, ze krijgen een
groter takenpakket en minder geld. Dat zou sluiting betekenen voor de sociale
werkplaatsen.

Jonggehandicapten die zonder bemiddeling geen baan kunnen vinden krijgen niet
langer de ondersteuning waardoor ze eindelijk aan de slag zijn. Premier Rutte
laat mensen voor wie de overheid garant zou moeten staan in de steek.

Eerder deze week lekte uit dat het kabinet voorbereidingen treft voor grote
ingrepen in de persoonsgebonden budgetten (PGB), die gebruikt worden door mensen
die langdurig afhankelijk zijn van zorg. Dit kabinet stapelt de pijnlijke
maatregelen op elkaar alsof het niets is en legt ze neer bij mensen voor wie
ondersteuning een noodzaak is.

Delen: