PvdA wil snelle aanpak burenoverlast

PvdA wil snelle aanpak burenoverlast

Door Attje Kuiken op 12 augustus 2009 Delen  

Veel gemeenten zijn nog te laks met het aanpakken van woonoverlast van
directe buren en bewoners uit de straat of buurt en weten vaak niet hoe ze de
problemen moeten aanpakken. Dat moet en kan beter. Om de problemen in kaart te
brengen, stelt de PvdA een zwartboek op: burenoverlast@pvda.nl

Burenoverlast in een dichtbevolkt land als Nederland is een groot probleem.
Zeker in de zomer neemt de overlast drastisch toe. Dit uit zich in
geluidshinder, zwerfvuil, vernielingen en intimidatie.

Vooral woonoverlast door eigenaren van koopwoningen is een groot onderschat
probleem. Waar gemeenten inmiddels steeds vaker optreden tegen overlastgevende
huurders, geldt dit echter niet voor mensen die in een koophuis wonen, met alle
gevolgen van dien. Vaak kampen de slachtoffers met psychische en financiële
problemen als gevolg van de overlast, bijvoorbeeld doordat ze in de ziektewet
belanden of zelfs gedwongen worden te verhuizen. Schrijnende situaties waar de
overheid echt iets aan moet doen.’

Om inzichtelijk te maken waar het nu niet goed gaat, stelt de PvdA momenteel
een zwartboek op. ’s Nachts op de muren slaan, continue harde muziek, bekrassen
van auto’s, intimiderend gedrag en zelfs mishandeling; ik heb inmiddels al
behoorlijk wat voorbeelden verzameld van mensen die soms al jarenlang door hun
buren stelselmatig worden lastiggevallen en getreiterd. Meer voorbeelden zijn
echter welkom, omdat woonoverlast niet iets is waar mensen makkelijk over
praten. Daarom kunnen mensen hun eigen ervaringen mailen naar
burenoverlast@pvda.nl.

Het definitieve zwartboek geeft goed inzicht in waar het misgaat en wat de
overheid wel of niet heeft ondernomen. Het zwartboek en aanbevelingen worden na
de zomer aan het kabinet aangeboden, opdat zij hun beleid daarop aanpassen. Met
als uiteindelijk doel dat alle gemeenten in Nederland nu snel succesvol op gaan
treden tegen burenoverlast, of deze nu van huurders of huiseigenaren afkomstig
is.

Verstuurde informatie wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld en anoniem
verwerkt.