PvdA wil onderzoek naar lagere tarieven rood staan

PvdA wil onderzoek naar lagere tarieven rood staan

Door Henk Nijboer op 12 oktober 2012 Delen  

De PvdA wil dat rood staan bij banken wordt beperkt. Wettelijk is vastgelegd dat het zogenaamde maximaal toegestane jaarlijkse kostenpercentage ongeveer 15 procent bedraagt. Dat is gezien de huidige inleentarieven erg hoog en ik zie sterke argumenten om die te verlagen met enkele procentpunten. In Kamervragen heb ik de minister verzocht om onderzoek te doen naar lagere tarieven.

Ook wil de PvdA dat wordt opgetreden tegen banken en bedrijven die de regels overtreden en dat de minister met de sector in gesprek gaat om onnodig rood staan  tegen te gaan, bijvoorbeeld door het tegelijk hebben van spaargeld en rood staan te beperken. Mensen staan namelijk vaak rood, terwijl zij daarnaast geld op een spaarrekening hebben staan. Rood staan kost tot 15 procent, terwijl de spaarrentes veelal minder dan 2 procent bedragen.

Hieronder de vragen die ik aan de minister van Financiën heb gesteld:

1. Bent u het eens met de PvdA-fractie dat ‘rood staan’ en tegelijkertijd over spaargeld beschikken vanuit financieel oogpunt onverstandig is?

2. Welke initiatieven heeft u genomen om onnodig rood staan tegen te gaan? Wat is het resultaat van deze initiatieven?

3. Bent u bereid om met de sector te kijken hoe onnodig rood staan, bijvoorbeeld door tegelijkertijd geld op een spaarrekening te hebben, tegen te gaan? Zo nee, waarom niet?

4. Klopt het dat sommige banken een hoger percentage vragen dan het wettelijk toegestane ‘jaarlijkse kostenpercentage’ van ongeveer 15 procent? Indien het antwoord op deze vraag instemmend is, bent u bereid om met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in contact te treden om hiertegen op te treden?

5. Bent u van mening dat noodzakelijke kosten voor het verkrijgen van een krediet op de betaalrekening (zoal pakketvergoedingen) als kosten mee moeten worden genomen in het maximaal toegestane jaarlijkse kostenpercentage?

6. Heeft u (via de AFM) zicht op de kredietverstrekking via postorderkredieten? Voldoen dergelijke kredieten aan de wettelijke eisen van kostentransparantie en toegestane kostenpercentages?

7. Hoe vaak trad de AFM in de afgelopen jaren op tegen instellingen die de wet overtraden ten aanzien van het maximaal toegestane jaarlijkse kostenpercentage?

8. Hoe beoordeelt u het huidig maximaal toegestane jaarlijkse kostenpercentage voor rood staan in het licht van de historisch lage financieringskosten?

9. Hoe beoordeelt u het huidige maximaal toegestane jaarlijkse kostenpercentage voor rood staan in het licht van het onderzoek van het Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung waaruit blijkt dat banken nog steeds profijtelijk kredietruimte kunnen bieden tegen een kredietvergoeding van 10 procent? Bent u bereid een vergelijkbare studie voor de Nederlandse situatie te laten uitvoeren?

10. Hoe is het verschil te verklaren tussen de jaarlijkse kosten van ander consumptief krediet, zoals een persoonlijke lening, en rood staan? Acht u een verschil van 7-procentpunt tussen beide vormen van consumptief krediet verklaarbaar en redelijk? Zo nee, bent u bereid de AFM onderzoek te laten doen naar het verschil in tariefstelling?

11. Hoe beoordeelt u het huidig maximaal toegestane jaarlijkse kostenpercentage voor rood staan in het licht van de bankierseed en de zorgplicht, waarin is vastgelegd dat banken moeten handelen in het belang van de klant? Acht u rentes van ongeveer 15 procent voor rood staan in het belang van de klant?

12. Hoe beoordeelt u de maximumkredietruimte voor doorlopend krediet die soms oploopt tot enkele maandinkomens? Is dat nog in het klantbelang?

13. De PvdA-fractie ziet gezien bovenstaande overwegingen sterke argumenten om het maximaal toegestane kostenpercentage op rood staan te verlagen met enkele procentpunten. Bent u bereid hiertoe over te gaan?