PvdA wil modern koningschap

PvdA wil modern koningschap

De Tweede Kamer moet rechtstreeks de formateur aanwijzen, zowel na verkiezingen als bij tussentijdse crisis. Een moderne democratie kan kabinetten formeren zonder koningin. Dit staat in het rapport ‘Verbindend Koningschap in de Republiek’ (pdf) van de commissie-Van den Berg.

Koninklijk huis: hooguit zes leden
Verder wil de PvdA wil het aantal leden van het Koninklijk Huis sterk terugbrengen. In de toekomst hebben alleen de Koning, diens voorganger, opvolger en hun echtgenoten, recht op een inkomen van overheidswege.

Raad van State
In het algemeen heeft de commissie geen behoefte aan een grondwetsherziening inzake het koningschap. Ook zonder dat is duidelijk dat de Koning geen zelfstandige politieke macht heeft. Alleen het voorzitterschap van de Raad van State wil de commissie zien beeindigd.

Van den Berg: ‘Om de rol van het koningschap op moderne wijze vast te leggen, is helemaal geen ingewikkelde grondwetswijziging noodzakelijk. De belangrijkste rol van de Koning zit in zijn verbindende en onpartijdige gezag. Dat is het best gewaarborgd door vast te houden aan zijn onschendbaarheid en inbedding in de ministeriele verantwoordelijkheid. Die beperkt hem, maar geeft ook ruimte.’

Lilianne Ploumen: ‘Ik dank de commissie, hiermee kan PvdA vooruit en leiderschap tonen in discussie over monarchie.’

De commissie Van den Berg is in december 2010 ingesteld door partijvoorzitter Ploumen. De opdracht was om te adviseren over de rol van het koningschap in de moderne democratie.De sociaaldemocratie is en blijft een republikeinse politieke beweging. Zij beseft echter het maatschappelijke en historische belang van het koningschap in de Nederlandse democratie, dat in staat is over grenzen van partij, klasse, godsdienstige en etnische herkomst heen mensen te verbinden. Hierdoor wordt de Nederlandse bevolking naar binnen en naar buiten vertegenwoordigd. Het koningschap is een ambt met politieke betekenis, niet in de beleidsvormende zin van het woord, maar door zijn constitutionele wachtersrol en in bredere zin door zijn verbindende opdracht.

Het partijbestuur heeft het rapport van de commissie aangenomen. De Tweede-Kamerfractie heeft het rapport met instemming ontvangen.

 PvdA_vandenBerg_Advies Commissie Koninklijk Huis