PvdA wil kredietverstrekking vlot trekken

PvdA wil kredietverstrekking vlot trekken

Door Pauline Smeets op 28 oktober 2009 Delen  

De PvdA wil dat er meer vaart wordt gezet met de kredietverstrekking aan het
midden- en kleinbedrijf (MKB). De haperende kredietverstrekking is op dit moment
een van de grootste nachtmerries van het bedrijfsleven. daarom pleit ikĀ  voor
een taskforce die dit probleem op korte termijn gaat aanpakken.

Ik wil dat de groep op een vergelijkbare manier gaat werken als een
taskforce
onder leiding van Hans de Boer eerder deed
voor jeugdwerkloosheid. Die heeft
volgens haar veel en goed werk verricht. We pleiten voor een team deskundigen
onder leiding van een boegbeeld waar niemand om heen kan, dus geen anonieme
ambtenaar.

In de Telegraaf verschenen vorige maand nog
schrijnende
verhalen
over kredietlijnen die niet worden verlengd of zelfs worden
ingetrokken. De strekking was dat ondernemers met de rug tegen de muur staan.
Banken zouden niet behulpzaam zijn met het verstrekken van nieuw krediet of het
verlengen van bestaand krediet. Ook ondernemers met gezonde bedrijven komen
daardoor volgens Smeets in zeer grote problemen.

De PvdA-fractie is blij met
de
Kredietdesk
die minister van Economische Zaken Maria van der Hoeven (CDA)
onlangs aankondigde. De Kredietdesk zal meer zicht bieden op de aard en de
omvang van de problemen die zich voordoen bij het verstrekken van leningen van
banken aan bedrijven. Maar er moet meer gebeuren. Dit is echt te mager.

Ik zal Van der Hoeven vandaag tijdens de begrotingsbehandeling van
Economische Zaken vragen of zij bereid is op korte termijn een dergelijke
taskforce in te stellen. Kan zij de minister van Daadkracht zijn?