PvdA wil investeringsagenda voor economie en werkgelegenheid

PvdA wil investeringsagenda voor economie en werkgelegenheid

Door Henk Nijboer op 17 augustus 2013 Delen  

De Nederlandse economie verkeert in zwaar weer: de werkloosheid blijft oplopen en veel bedrijven zitten in de problemen. Daar moeten we wat aan doen. Het bestrijden van de oplopende werkloosheid is voor de PvdA het allerbelangrijkst. Daarom vraagt de PvdA het kabinet om op Prinsjesdag met een investeringsagenda voor de economie en de werkgelegenheid te komen.

Dat schrijf ik in en opiniestuk in het Dagblad van het Noorden. Hieronder het volledige opiniestuk:

De gevolgen van de bankencrisis raken Nederland volop. Daarbij komen de problemen op de woningmarkt. Ook heeft Nederland als open en op handel gerichte economie veel last gehad van de recessie in andere Europese landen.

Nu de economie in de landen om ons heen weer lichte groei vertoont, zal onze export de komende maanden ook weer gaan aantrekken. Maar de structurele problemen in ons eigen land, de grote financiële sector en de zeepbel op de huizenmarkt, zijn te lang op hun beloop gelaten. Daarvoor betalen we nu de rekening. Het kabinet Rutte-Asscher is het eerste kabinet dat deze problemen grondig aanpakt.

Zo wordt eindelijk de bankensector aangepakt. In Europees verband wordt verder gewerkt aan de Dijsselbloem doctrine. Die houdt in dat niet de belastingbetalers, maar banken en aandeelhouders voortaan zelf de rekening van banken in problemen moeten betalen.

Ten tweede de huizenmarkt, waar in Nederland een veel grotere zeepbel is ontstaan dan in onze buurlanden. Te lang lieten we met de hypotheekrenteaftrek een onhoudbare bubbel ontstaan. We hebben op die manier eigenlijk in een droom van te hoge en almaar stijgende huizenprijzen geleefd. Maar de noodzakelijke aanpassing gaat helaas nu niet zonder pijn.

En ook de scheefgroei op de arbeidsmarkt wordt aangepakt. Mensen -veelal jongeren- met flexibele contracten krijgen een betere bescherming. Schijnconstructies waardoor banen worden verdrongen door buitenlandse werknemers met oneerlijke arbeidsvoorwaarden, worden bestreden door de minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher.

Tegelijkertijd kunnen we onze ogen niet sluiten voor de opgelopen staatsschuld: van 45% van wat we met zijn allen verdienen voor de crisis, tot 75% nu. En er zijn nog steeds grote tekorten. Om ook in de toekomst goede zorg, goed onderwijs en een fatsoenlijke sociale zekerheid te kunnen bieden, kunnen we de schuld niet op zijn beloop laten. Zeker niet omdat er vanwege de vergrijzing steeds meer ouderen komen die ook recht hebben op AOW en goede zorg. De overheidsfinanciën moeten daarom op een verantwoorde manier gezond worden gemaakt.

Daarbij wil de PvdA rekening houden met regionale verschillen. Juist daarom is het goed dat de gevangenis in Ter Apel open blijft. En bij de nieuwe participatiewet moet rekening worden gehouden met de regionaal-economische verschillen. Stadskanaal is immers geen Schiphol. Daarom vraag ik met collega’s Tjeerd van Dekken en John Kerstens steeds weer aandacht voor de positie van werkbedrijven in Groningen, zoals Wedeka in Stadskanaal en Ability in Uithuizen. En belangrijk is ook dat het Noorden nieuwe bedrijven zoals recentelijk IBM blijft aantrekken. Op het gebied van duurzame energie biedt het energieakkoord volop kansen op nieuwe werkgelegenheid, bijvoorbeeld in de Eemshaven.

De ernst van de huidige economische situatie vraagt echter om meer. Daarom vraagt de PvdA-fractie het kabinet om met Prinsjesdag naast een plan voor een verstandige begroting, ook een investeringsagenda voor de economie en het bestrijden van de werkloosheid te presenteren. Daarbij moet gegeven de begrotingsproblemen vooral gekeken worden naar het geld dat er wel is maar niet wordt aangewend. Hierbij kan gedacht worden aan geld bij pensioenfondsen, fiscaal beklemde vermogens en afspraken met woningcorporaties om weer huurwoningen te bouwen. Zo kan de economie worden gestimuleerd en de oplopende werkloosheid worden bestreden.

De ernstige economische situatie vraagt om maatregelen die we in normale tijden misschien niet zouden nemen. Maar voor de mensen die hun baan dreigen te verliezen en in de knel komen, moeten we dat nu wel doen. Zodat de bouw en de kredietverlening aan bedrijven weer op gang komen en de werkloosheid wordt bestreden. Dat is de inzet van de PvdA voor de komende tijd.

Delen: