PvdA wil helderheid over uitzetting zieke Renata

PvdA wil helderheid over uitzetting zieke Renata

Door Marit Maij op 6 augustus 2013 Delen  

Vluchtelingen en uitgeprocedeerde vreemdelingen moeten kunnen rekenen op adequate medische zorg. Zeker als er kinderen bij betrokken zijn. Goede medische zorg is een basisrecht voor iedereen in Nederland en past bij een humaan, streng en rechtvaardig vreemdelingenbeleid. De PvdA houdt constant de vinger aan de pols bij de uitvoering van dit beleid.

In het geval van het Georgische meisje Renata wil de PvdA dan ook volledige duidelijkheid over de medische achtergrond en de beslissingen, die op basis van deze medische achtergrond in de zaak van het meisje Renata zijn genomen. Het moet duidelijk worden waarom de ernstige ziekte van het meisje niet is geconstateerd. Daarom heb ik de volgende vragen gesteld aan staatssecretaris Teeven.

Schriftelijke vragen aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie:
1. Heeft u kennisgenomen van de uitzending van De Vijfde Dag over de uitzetting van Renata naar Polen in het kader van een Dublin-overdracht?

2. Bent u bereid in een feitenrelaas exact aan te geven welke medische klachten van Renata op welk moment bij uw diensten bekend waren en op welke wijze daarop is gereageerd, zowel in het asielzoekerscentrum als in het uitzetcentrum?

3. Acht u het handelen van uw diensten volledig adequaat en kunt u aangeven op welke wijze de menselijke maat en een persoonlijke benadering ten aanzien van het ernstig zieke meisje, vorm hebben gekregen in deze specifieke zaak?

4. Waren er in de deze zaak mogelijke belemmeringen voor het gezin om toegang te krijgen tot daadwerkelijke, effectieve en adequate medische zorg om Renata zo spoedig mogelijk te onderzoeken en te behandelen?

5. Deelt u de mening dat een asielzoekersgezin, indien bekend zou zijn geweest dat één van de kinderen acute leukemie had, niet mag worden uitgezet, ook niet in het kader van een Dublin-overdracht naar een andere EU-lidstaat? En daarmee dat het zieke gezinslid meteen in een Nederlands ziekenhuis behandeld moet worden?