PvdA wil groter aanbod huurwoningen

PvdA wil groter aanbod huurwoningen

Door Jacques Monasch op 18 november 2013 Delen  

De Partij van de Arbeid wil de kans op het vinden van een huurwoning vergroten. Het aantal verhuizingen in de sociale huursector is historisch laag, zowel binnen de sociale huursector als de uitstroom naar de vrije huur- en koopsector. Daarom stelt de PvdA voor de inkomensgrens voor sociale huurwoningen te verhogen en het eenvoudiger te maken om woningen in de vrije sector te verhuren.

De huurmarkt zit vast. Daar zijn een aantal oorzaken voor. Europese regelgeving maakt het onmogelijk om woningen toe te wijzen aan inkomens tussen de 34.000 en 43.000 euro. Er worden daarnaast te weinig huurwoningen in de vrije huursector gebouwd door particuliere investeerders. En het krijgen van een hypotheek is voor velen steeds moeilijker geworden. Het gevolg is dat de doorstroming op de woningmarkt stokt. Sociale huurwoningen komen niet vrij, dus de wachtlijsten blijven groeien. De PvdA wil hier een einde aan maken met de volgende maatregelen:

  • De Europese inkomensgrens voor de toewijzing van sociale huurwoningen wordt de komende vijf jaar verhoogd tot 43.000 euro.
  • Nieuwe huurwoningen die de komende vijf jaar in de vrije sector worden gebouwd, mogen altijd in de vrije sector verhuurd worden, ongeacht hun WOZ-waarde.
  • Starters met een inkomen boven de 34.000 euro en onder de 43.000 euro ontvangen een tijdelijk huurcontract van vijf jaar. Daarna wordt afhankelijk van het aanbod in de vrije sector en het inkomen van de huurder bepaald of deze nog recht heeft op een sociale huurwoning.

Naast het vergroten van het aantal betaalbare huurwoningen voor inkomens tussen 34.000 en 43.000 euro moet er moet meer aanbod komen voor inkomens boven de 43.000 euro. De vraag ernaar groeit door het verdwijnen van de aflossingsvrije hypotheek, de aanpak van scheefwonen in de sociale huursector en door de toenemende veranderende maatschappelijke vraag, die meer gericht is op huren. Daarom stimuleren we de bouw van huurwoningen in het middensegment (tussen de 680 en 900 euro) door investeerders uitgebreide zekerheid te bieden. Nieuwe huurwoningen die de komende vijf jaar worden gebouwd mogen zij vrij verhuren, dus zonder de dreiging van regulering bij daling van de WOZ-waarde van hun bezit.

Om het nieuwe scheefwonen in de toekomst tegen te gaan willen we meer ruimte om te kunnen experimenteren met tijdelijke huurcontracten voor starters met een inkomen tussen de 34.000 en 43.000 euro, zoals nu in onder meer Amsterdam plaatsvindt. Daarmee bieden we meer kansen voor starters, jongeren en ZZP’ers om zich in stedelijke gebieden aan het begin van hun carrière te vestigen. Dat is essentieel voor de vitaliteit van steden en de kracht van de opkomende innovatieve stadseconomie.

Meer weten? Zeven vragen en antwoorden over deze plannen >