PvdA wil fusietoets voor zorgverzekeraars

PvdA wil fusietoets voor zorgverzekeraars

Door Eeke van der Veen op 7 oktober 2011 Delen  

De PvdA maakt zich grote zorgen over de toenemende schaalgrootte en macht van
zorgverzekeraars in Nederland. Op dit moment hebben vier concerns bijna de hele
markt in handen. Lokaal hebben verzekeraars nu soms zo een machtspositie
gekregen dat ze praktisch alleen het aanbod en de bereikbaarheid van zorg kunnen
bepalen. De PvdA vindt dit onwenselijk, omdat de democratische controle op onze
collectieve zorg verdwijnt, en wil een zorgspecifieke fusietoets voor
verzekeraars. Totdat deze toets is ingevoerd wil de PvdA een verbod op fusies
tussen zorgverzekeraars.

Een fusie moet niet enkel worden beoordeeld op de gevolgen voor de landelijke
concurrentie tussen verzekeraars, maar ook op de lokale gevolgen voor het
zorgaanbod. Krijgt de nieuwe verzekeraar een sterke positie waardoor hij met de
eigen inkoop het regionale zorgaanbod kan bepalen en de concurrentie tussen
zorgverzekeraars wegvalt? Dit betekent dat patiënten en overheden hun grip op de
lokale zorg verliezen, en dit wil de PvdA voorkomen. De zorg is een collectieve
voorziening en beslissingen moeten daarom democratisch genomen worden.

In ons voorstel moeten de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een eerste beoordeling geven over de gevolgen
voor de kwaliteit, aanbod en bereikbaarheid van de lokale zorg na een fusie. Zij
krijgen de macht de fusie te verbieden. De IGZ en de NZa zijn beiden
toezichthouders met zorgverstand en vallen onder de verantwoordelijkheid van de
minister van Volksgezondheid. De nadruk op zorgverstand is belangrijk: de PvdA
maakt zich bijvoorbeeld zorgen over verzekeraarconcern Eureko, dat naast de
Achmea zorgverzekering ook commerciële schadeverzekeringen aanbiedt en na de
fusie met zorgverzekeraar De Friesland de Friese regio domineert. De NMa zal na
de beoordeling door de IGZ en NZa toetsen op behoud van landelijke en lokale
concurrentie tussen zorgverzekeraars.

De PvdA wil dat toezichthouders op de zorg vooral zorgverstand hebben.
Komende week zal ik een motie indienen die de regering oproept deze
zorgspecifieke fusietoets voor verzekeraars in te voeren. Totdat deze toets is
ingevoerd wil de PvdA een verbod op fusies tussen zorgverzekeraars. Hiertoe
hinderende Europese regelgeving moet het kabinet bespreekbaar maken in Brussel.