PvdA werkt aan flexibele werktijden

PvdA werkt aan flexibele werktijden

Door Roos Vermeij op 31 maart 2010 Delen  

In het rapport
‘De
discussie voorbij’
dat de Taskforce DeeltijdPlus deze week presenteerde,
roept zij op tot het beter faciliteren en stimuleren van grotere deeltijdbanen.
Belangrijk onderdeel daarvan vormen flexibele werktijden. Als mensen niet meer
op een bepaalde tijd op kantoor hoeven te zijn, is het aantrekkelijker om een
baan te combineren met mantelzorg of het opvoeden van kinderen. De aanbeveling
viel bij mij dus in goede aarde: de PvdA staat voor ‘iedereen telt mee’ en dat
geldt natuurlijk ook op de arbeidsmarkt.

Als wij een groep kunnen aanspreken om (meer) te gaan werken door het
aanbieden van flexibele werktijden laten wij dat niet na. De eerste opgave ligt
bij de sociale partners. Het is aan werknemers en werkgevers om in
CAO-onderhandelingen aan te dringen op het recht om flexibel te werken. Dat
betekent voor mij niet dat iedereen in alle bedrijven zomaar in en uit kan
lopen. Het betekent wel dat min of meer willekeurig vastgestelde werktijden er
niet toe mogen leiden dat vrouwen en mannen denken ‘Dat gaat niet lukken, dus
doe maar niet.’

Alle onderzoeken laten zien dat flexibele arbeidstijden mogelijk zijn, ook op
plekken waar je dat niet 1-2-3 zou verwachten. Vaak is het een kwestie van
cultuur en zullen managers moeten accepteren dat veel werknemers uitstekend in
staat zijn er met elkaar uit te komen. In de honderden CAO’s kunnen hierover
afspraken worden gemaakt. Ik heb er wel bij gezegd dat de Tweede Kamer kan
ingrijpen met wetgeving, als er niet snel genoeg iets gebeurt op dit vlak. 

Als de Partij van de Arbeid kan helpen om flexibele werktijden normaler te
maken, moeten we dat doen. Iedere Nederlander heeft er belang bij dat veel
mensen kunnen meedoen. Dat betekent dat ook mensen met zorgtaken of andere
verantwoordelijkheden een baan moeten kunnen vinden die goed in hun leven past.
De PvdA maakt zich daar sterk voor.

Delen: