PvdA voorkomt korting PGB voor mensen met extreme zorgzwaarte

PvdA voorkomt korting PGB voor mensen met extreme zorgzwaarte

Door Agnes Wolbert op 12 november 2010 Delen  

Mensen met een pgb krijgen niet hetzelfde bedrag als zorg in natura, ze
krijgen altijd 20 tot 25 procent minder. Maar mensen die een extreme zorgzwaarte
hebben, krijgen in een instelling een extra toeslag. Pgb houders krijgen die
vanaf volgend jaar niet mee, waardoor sommige mensen er 30 tot 40 procent op
achteruit gaan. Zij zullen dan niet meer thuis kunnen blijven wonen, maar zullen
naar een instelling moeten.Ik een motie ingediend die dit moet voorkomen. De
staatssecretaris heeft mijn motie bestempeld als ‘ ondersteuning van beleid’,
dat betekent eigenlijk een positief stemadvies. Klik op lees verder om de motie
te lezen.

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat de hoogte van een pgb een afgeleide is van een
vergelijkbaar zzp,

Van mening, dat dit uitgangspunt voor het vaststellen van de hoogte van een
pgb objectief en rechtvaardig is,

Van mening, dat verzekerden gelijk behandeld moeten worden,

Van mening, dat deze rechtvaardige behandeling moet gelden voor alle zzp’s,
inclusief de toeslag voor extreme zorgzwaarte,

Verzoekt de regering ervoor te zorgen dat alle AWBZ verzekerden een passende
indicatiestelling krijgen, zodat ook meervoudig gehandicapten en mensen met een
intensieve zorgvraag gebruik kunnen maken van een pgb,

En gaat over tot de orde van de dag

Wolbert