De PvdA-fractie is teleurgesteld en onaangenaam verrast door de reactie van de minister-president

De PvdA-fractie is teleurgesteld en onaangenaam verrast door de reactie van de minister-president

Door De Redactie op 12 januari 2010 Delen  

De fractie stelt vast dat de minister-president te zeer zijn persoonlijke
mening en de visie van het toenmalige kabinet naar voren heeft gebracht. Die kan
niet leidend zijn voor de opvattingen van het huidige kabinet.

De PvdA-fractie verwacht een andere houding van de minister-president, die
meer recht doet aan de stevige en verontrustende conclusies van de Commissie
Davids. De PvdA-fractie verwacht dan ook op zeer korte termijn een reactie
namens het gehele, huidige kabinet.

 

Delen: