PvdA tegen dure Blankenburgtunnel

PvdA tegen dure Blankenburgtunnel

Door Attje Kuiken op 19 april 2012 Delen  

De Tweede Kamer debatteerde donderdag andermaal over
de
aanleg van Blankenburgtunnel
. De Partij van de Arbeid is tegen dit plan
omdat het de verkeersproblemen niet oplost en er een beter alternatief is: de
aanleg van de Oranjetunnel.

De Oranjetunnel ontziet de natuur en biedt een betere ontsluiting tussen Den
Haag en Rotterdam. Met de aanleg van de Blankenburgtunnel dreigen er honderden
miljoenen over de balk te worden gegooid. Dat is exemplarisch voor de wijze
waarop minister Schultz van Haegen de verkeersproblemen in de Randstad wil
oplossen.

Er zijn grote verkeersproblemen tussen Den Haag en Rotterdam. Om deze
problemen op te lossen kiest het kabinet er voor de verlengde A4, de A13/A16 en
de Blankenburgtunnel aan te leggen zonder een gedegen onderbouwing. Wij noemen
dat tunnelvisie. Het ontbreekt aan een behoorlijke analyse van de
verkeersproblemen in en tussen de regio’s Den Haag en Rotterdam. Er is simpelweg
niet berekend of nieuwe wegen en tunnels de files daadwerkelijk verminderen.

De PvdA vreest dat dit niet het geval is. De files worden slechts verplaatst.
Door de komst van de Blankenburgtunnel verplaatst de file zich van de
Beneluxtunnel naar het Kethelplein. De A13 komt helemaal vast te staan bij Delft
als de A13/A16 wordt aangelegd. De knooppunten Ypenburg en Prins Clausplein
raken al overvol als de verlengde A4 in gebruik wordt genomen, en dan komt daar
straks al het extra verkeer van de Blankenburgtunnel en de A13/A16 nog bij.

Kortom, minister Schultz kiest wel voor meer asfalt, maar kijkt niet of de
nieuwe wegen wel doen wat ze moeten doen, namelijk de filedruk verminderen. In
totaal wordt zo’n 4 miljard euro uitgegeven aan deze plannen en wordt kostbare
natuur opgeofferd. Geld kan maar één keer worden uitgegeven en het mag niet
worden verspild. Daarom vraagt de PvdA dit kabinet om zijn tunnelvisie terzijde
te schuiven, om een grondige analyse los te laten op de werkelijke effecten van
deze plannen op de verkeersdrukte, en om op een eerlijke manier alle
alternatieven in kaart te brengen – zonder te goochelen met cijfers en aannames.