PvdA strijdt door tegen arbeidsuitbuiting

PvdA strijdt door tegen arbeidsuitbuiting

PvdA strijdt door tegen arbeidsuitbuiting
Foto Shutterstock / SergeBertasiusPhotography

Door Marit Maij op 10 juli 2015 Delen  

Gelijk loon voor gelijk werk, op dezelfde plaats. Dat is de inzet van de Partij van de Arbeid als het gaat om een eerlijke Europese arbeidsmarkt. Belangrijke stappen zijn nationaal gezet met de Wet Aanpak Schijnconstructies van Lodewijk Asscher die op 1 juli is ingegaan. Ook Europees moeten er nu verdere stappen worden gezet. De minister laat in antwoord op mijn Kamervragen (samen met collega John Kerstens) weten dat de bestrijding van arbeidsuitbuiting een prioriteit wordt van het Nederlands EU-voorzitterschap. Tevens werkt hij samen met andere landen aan de zo belangrijke herziening van de zogenoemde Detacheringsrichtlijn.

Ook uit recent Europees onderzoek blijkt het: strafbare arbeidsuitbuiting komt voor op grote schaal in alle landen van de Europese Unie. Het Europese Agentschap voor Fundamentele Rechten (FRA) komt tot die conclusie en doet meerdere aanbevelingen aan de lidstaten. John Kerstens en ik hebben minister Asscher opgeroepen dit rapport serieus te nemen en werk te maken van de aanbevelingen.

Het moet afgelopen zijn met de misstanden op de arbeidsmarkt. Fraude en uitbuiting vinden ook in Nederland plaats, in allerlei sectoren zoals in de bouw, het transport en in de land- en tuinbouw. Arbeidskrachten uit andere lidstaten die voor een schamel loon en onder slechte arbeidsomstandigheden aan het werk worden gezet. Met een enorme oneerlijke concurrentie op onze Nederlandse arbeidsmarkt tot gevolg. De PvdA vindt dat ontoelaatbaar.

Om dit probleem ook hoog op de Europese agenda te zetten heb ik de minister opgeroepen daar een prioriteit van te maken als Nederland voorzitter is van de EU in de eerste helft van 2016. Hij heeft dat toegezegd. Bevorderen van fatsoenlijk werk en het tegengaan van fraude en oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden worden een prioriteit. Zowel op het terrein van Sociale Zaken als op dat van Veiligheid en Justitie. Er komt een themaconferentie over de rol van inspectiediensten en het bevorderen van fatsoenlijk werk. Ook bij een conferentie over mensenhandel komt arbeidsuitbuiting aan de orde.

Detacheringsrichtlijn herzien
De PvdA ijvert met minister Asscher ook al lang voor de herziening van de Europese detacheringsrichtlijn. Die richtlijn functioneert niet goed en werkt fraude in de hand. De minister laat in het antwoord op mijn vragen ook weten dat hij samen met zes andere lidstaten in een gezamenlijke brief aan de Europese Commissie het voortouw neemt om tot een herziening van de detacheringsrichtlijn te komen. Binnen het Europese vrij verkeer van personen zullen er waarborgen eerlijke arbeidsvoorwaarden en concurrentie ingebouwd moeten worden. De Commissie werkt momenteel aan een beoordeling van de huidige richtlijn. Het is essentieel dat Nederland nu het voortouw blijft nemen in dit proces en zo snel mogelijk invloed uitoefent. In onze voortdurende strijd tegen misstanden op de arbeidsmarkt, zal de PvdA daar bovenop blijven zitten.