PvdA steunt voorstel voor verplichte verdoving bij rituele slacht

PvdA steunt voorstel voor verplichte verdoving bij rituele slacht

Door De Redactie op 13 april 2011 Delen  

De PvdA steunt het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren
om verdoving
verplicht te stellen bij de rituele slacht
. Het onnodig lijden van dieren
bij onverdoofde slacht moet hiermee worden beƫindigd. Gelovigen houden in het
wetsvoorstel de vrijheid om volgens de rituelen van het geloof te slachten, mits
daarbij dieren tevoren worden bedwelmd net zoals bij de gewone slachtmethoden.
De PvdA-fractie in de Tweede Kamer heeft vele gesprekken gevoerd met
belanghebbenden en deskundigen om tot deze beslissing te komen. Voor de fractie
is de vrijheid van godsdienst immers een groot goed, maar het uitgangspunt is
voor de fractie altijd geweest dat die niet het recht geeft dieren onnodig te
laten lijden.

Op basis van verschillende onderzoeken en adviezen, waaronder van de
Universiteit van Wageningen en de Koninklijke Maatschappij der Diergeneeskunde,
komt echter naar voren dat het onverdoofd slachten van met name schapen en
runderen gepaard kan gaan met extra stress en pijn bij de te slachten dieren.

De eerdere aanname dat onverdoofde slacht niet extra lijden veroorzaakt,
blijkt dan ook niet houdbaar.

Wanneer de wet in werking treedt, is er ruimte voor de verschillende
geloofsgemeenschappen om met het kabinet te komen tot verdovingsmethoden die zo
goed mogelijk aansluiten bij de geloofsregels. Dat dat mogelijk is, blijkt uit
het feit dat nu al een belangrijk deel van het halalvlees afkomstig is van
slacht van dieren die voorafgaand verdoofd waren. Zo wordt de geloofsvrijheid
zoveel mogelijk recht gedaan, maar wordt tegelijk onnodig dierenleed verminderd.

Delen: