PvdA steunt voorstel om woonlasten terug te dringen

PvdA steunt voorstel om woonlasten terug te dringen

Door Jacques Monasch op 15 oktober 2013 Delen  

De Partij van de Arbeid wil dat huren in individuele gevallen als gevolg van schuldproblematiek van huurders tijdelijk verlaagd kunnen worden. Ook wil de PvdA belemmeringen in de wet wegnemen om energiebesparende verbouwingen sneller te kunnen uitvoeren. De berichten over de toename van huurders die hun woonlasten niet meer kunnen dragen zijn zorgwekkend. Met deze ingrepen willen we armoede en huisuitzettingen onder gezinnen bestrijden en voorkomen.

De PvdA neemt hiermee de belangrijkste voorstellen over die de gemeente Den Bosch deed op basis van haar onderzoek naar de woonlasten van huurders. Zo stelt onze wethouder in Den Bosch, Jeroen Weyers, voor om in individuele gevallen een tijdelijke huurverlaging toe te kennen aan huurders in geldnood, zoals mensen die hun baan kwijtraken. Het budget voor die tijdelijke huurverlaging regelen lokale partijen zelf. Maar een deel van de wet die de huurprijzen regelt zit in de weg. Die belemmering wil ik wegnemen. Hiermee kunnen we effectief armoede en huisuitzettingen onder gezinnen bestrijden en voorkomen. Ik zal het kabinet vragen om de wet aan te passen om de huurverlaging in individuele gevallen mogelijk te maken.

Daarnaast moet de wet aangepast worden om te voorkomen dat huurders energiezuinige verbouwingen nog langer kunnen blokkeren. De energierekening begint zo langzamerhand een hoger oplopende kostenpost te worden dan de huur zelf. En dat terwijl er in het energieakkoord 400 miljoen euro is gereserveerd voor woningcorporaties om werk te maken van het isoleren van woningen. We willen dat woningcorporaties nu snel aan de slag gaan, zodat de energierekening omlaag kan.

Ik ben van mening dat de woonlasten voor huurders met een laag inkomen omlaag kunnen. Om de woonlasten van huurders in de hand te houden verhoogde het kabinet op verzoek van de PvdA het budget voor de huurtoeslag al met 110 miljoen euro. Dit was nodig om de toenemende groep lage inkomens die een beroep op de huurtoeslag doen, op te vangen. Ook zal er tot 2018 een miljard euro meer worden uitgegeven aan huurtoeslag. Daarmee worden mogelijke huurverhogingen voor de lage inkomens zoveel mogelijk gecompenseerd.