PvdA steunt militaire bijdrage aan strijd tegen ISIS

PvdA steunt militaire bijdrage aan strijd tegen ISIS

Door Diederik Samsom op 25 september 2014 Delen  

De Partij van de Arbeid steunt het besluit van het kabinet om deel te nemen aan de brede internationale missie ter bestrijding van ISIS in Irak. Deze missie is bedoeld om de opmars van ISIS te breken en de Iraakse burgerbevolking te beschermen. De Iraakse autoriteiten hebben verzocht om militaire steun en daarmee is er een heldere rechtsgrond voor de militaire inzet.

Voor Syrië geldt een andere situatie. Er is op dit moment geen eenduidig volkenrechtelijk mandaat voor de bestrijding van ISIS in Syrië. Bovendien bestaan er nog veel vragen over de doelstelling en strategie voor acties in het land dat al ruim drie jaar geteisterd wordt door een vreselijke burgeroorlog. Daarom steunt de PvdA het kabinet in zijn besluit niet deel te nemen aan militaire acties in Syrië.

Zoals gebruikelijk zal de PvdA-fractie de artikel 100-brief nu zorgvuldig bestuderen en aan het einde van het debat een definitief oordeel uitspreken.

Delen: