PvdA achter protest leraren

PvdA achter protest leraren

Door Metin Çelik op 26 januari 2012 Delen  

De PvdA steunt de lerarenactie die donderdag plaatsheeft in Utrecht. Leraren worden hard geraakt door de maatregelen van het kabinet. De opeenstapeling van bezuinigingen holt het onderwijs steeds verder uit, hierdoor dreigen tenminste 5000 docenten ontslagen te worden. Het onderwijsbashen moet afgelopen zijn.

De minister en Tweede Kamerleden van VVD en PVV halen keer op keer het onderwijs onderuit. Wat de PvdA betreft leggen we de lat voor het onderwijs hoger, maar stellen we de leraren en de scholen daar ook toe in staat.

De PvdA pleit voor investeringen in het onderwijs. Voor de kwaliteit en de toekomst van het onderwijs zijn goede en voldoende leraren immers cruciaal.

Het eisen van 1040 uren zonder het benodigde budget voor de scholen, betekent wéér meer ophokuren. Passend onderwijs zonder het benodigde geld, betekent nog grotere klassen en nog meer werkdruk voor leraren. Nullijn voor leraren, oftewel 600 miljoen euro structureel bezuinigen, betekent nóg minder jonge academici voor de klas. Steeds meer scholen komen in financiële problemen. We moeten alles op alles zetten om het tij te keren.