PvdA steunt internationale actie voor goed werk

PvdA steunt internationale actie voor goed werk

Door Kirsten Meijer op 31 oktober 2013 Delen  

Vorige week waren John Kerstens en ik namens de PvdA bij de eerste conferentie van het nieuwe wereldwijde netwerk waar we deel van uitmaken: de Progressive Alliance. Ook Marja Bijl was erbij, namens de PES Women. Het thema was ‘A New Global Deal Between Capital and Labour’, oftewel een wereldwijde agenda voor een nieuwe verhouding tussen kapitaal en arbeid, met als doel goed werk te bevorderen.

Ik ben verheugd dat dit het eerste onderwerp is dat de Progressive Alliance oppakt. Want als we ons ideaal van een wereld zonder armoede waar willen maken, dan moet er iets veranderen aan de manier waarop de economie is georganiseerd. Die economie houdt niet op aan onze landsgrenzen. Kapitaal is mobiel, terwijl werknemers vaak gebonden zijn aan huis en haard. Wat we zien is een internationale race om de laagste kosten, met als gevolg een minimumloon van 28 dollar per maand in Bangladesh en een toename van flexwerk, ook in Nederland. 

In Stockholm kwamen progressieve partijen, vakbonden en NGO’s uit 45 landen samen en werd besloten om het komende jaar op alle continenten in actie te komen voor goed werk. John Kerstens pleitte ervoor om werkgelegenheid en sociale componenten meer centraal te stellen in de EU, bij de Wereldbank en het IMF. Zo kunnen deze instituten in relatie tot ‘decent work’ een krachtiger stem laten horen tegen de doorgeschoten flexibilisering op de arbeidsmarkt.

Wie nu denkt dat we zijn blijven steken in een ouderwetse tegenstelling tussen arbeid en kapitaal kan ik geruststellen. Zoals Stefan Löfven, de partijleider van de Zweedse sociaaldemocraten benadrukte: goed werk is in het belang van bedrijven én mensen, want het levert gedeelde welvaart op. Sterker nog, er heerste een besef dat we iedereen nodig zullen hebben om de benodigde mentaliteitsverandering mogelijk te maken: consumenten, maatschappelijke organisaties en nieuwe bewegingen die druk kunnen uitoefenen op bedrijven en politiek, vakbonden die opkomen voor rechten van werknemers en goede lonen kunnen uitonderhandelen, bedrijven die sociaal en milieuvriendelijk volgens internationale regels opereren en politiek om de kaders te stellen en te handhaven.

Die kaders moeten overigens minder vrijblijvend worden, was de stemming. In het ontwerp-programma voor de Europese verkiezingen dat deze week werd gepresenteerd worden ook voorstellen in die richting gedaan. Zo pleiten we bijvoorbeeld voor sancties voor bedrijven die zich niet houden aan de internationale OESO-richtlijnen.

Een goed idee hebben is één ding, maar om verandering mogelijk te maken moet dat idee ook worden gehoord. Dat lukt alleen als we sterk staan, samen met andere progressieven wereldwijd. Daarom zullen we ons blijven inzetten om van de Progressive Alliance een succes te maken.

Delen: