Patiënt de dupe van bezuiniging op huisartsen

Patiënt de dupe van bezuiniging op huisartsen

Door Attje Kuiken op 5 oktober 2011 Delen  

De PvdA is voorstander van zorg dichtbij mensen. Huisartsenzorg biedt die
toegankelijkheid en is daarbij ook goedkoper dan ziekenhuiszorg. De PvdA steunt
daarom de huisartsen, assistenten en ondersteuners die
donderdag gaan staken uit
protest tegen de bezuinigingen van het kabinet. Uiteindelijk krijgt de patiënt
door deze bezuinigingen de rekening gepresenteerd.   

De wijze waarop de minister nu bezuinigt, betekent namelijk al snel minder
praktijkondersteuners, minder ketenzorg, preventiezorg en ouderenzorg. Dat leidt
tot ertoe dat patiënten zullen hun zorg vaker in het ziekenhuis moeten halen,
een stijging van de totale zorgkosten. Goede zorg begint bij de huisarts. Hoe
sneller je er bij bent als iemand klachten heeft, hoe beter het is. De huisarts
moet alleen doorverwijzen naar een specialist als het echt nodig is. Wanneer de
huisarts goede zorg geeft, ook aan chronische patiënten, dan kunnen we daar heel
veel geld mee besparen. Met een goede begeleiding van een COPD-patiënt kun je
bijvoorbeeld voorkomen dat zo’n patiënt naar het ziekenhuis moet. Of misschien
nog maar één keer per jaar in plaats van vijf keer per jaar.

Het belangrijkste argument van de minister om op de huisartsen te bezuinigen,
is dat de inkomens van de huisartsen te hoog zijn. Als ze dat vindt moet ze iets
aan dat specifieke probleem doen, en niet komen met een algemene korting zoals
deze waar de patiënten de dupe van worden.

Minister Schippers zegt dat ze de eerstelijnszorg wil versterken, maar
handelt daar niet naar. Want kijk waar het kabinet op bezuinigt: vooral op de
eerste lijn. Op verloskundigen, fysiotherapie, huisartsen en op allerlei
preventieve zorg. Onnodig en onverstandig omdat goedkoop uiteindelijk veel
duurder is. In de komende begrotingsbehandelingen zullen wij hiervoor
alternatieve voorstellen doen.