PvdA steunt aanpak slechte school

PvdA steunt aanpak slechte school

Door Staf Depla op 21 september 2009 Delen  

De PvdA heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat de overheid de mogelijkheid
geeft om slecht presterende scholen te sluiten: we kijken niet weg maar grijpen
in als de kwaliteit van het onderwijs in het geding is’. Een sluiting moet
echter een allerlaatste remedie zijn. Scholen moeten vooral geholpen worden om
hun zaken op orde te krijgen en goed onderwijs te geven.

Dit kan bijvoorbeeld door het vak van docent aantrekkelijker te maken, door
de opleiding van docenten te verbeteren, door scholen bij te staan bij
verbetering kwaliteit van taal en rekenen en door inspectietoezicht.

Een openbare school kan met het wetsvoorstel gesloten worden als het
onderwijs ondanks inspanningen van alle betrokkenen niet verbetert. Verder maakt
het mogelijk dat de subsidie aan bijzondere scholen wordt stopgezet. De PvdA
steunt het voorstel van de onderwijsstaatssecretarissen Sharon Dijksma (PvdA) en
Marja van Bijsterveldt (CDA) hiertoe van harte.

Kinderen hebben recht op goed onderwijs

De regering ontbeert tot dusver de mogelijkheid om openbare scholen bij
slecht onderwijs te sluiten en de subsidie voor bijzonder scholen stop te
zetten. Een eenzijdige uitleg van Artikel 23 van de grondwet over de vrijheid
van onderwijs heeft lange tijd als een obstakel gediend om in te grijpen bij
gevallen waarin een tekortschietende onderwijskwaliteit wel degelijk reden
daartoe gaf. Artikel 23 is natuurlijk nooit bedoeld als vrijbrief voor
kwalitatief slecht onderwijs. Met het artikel in de hand moet de overheid juist
voor goed onderwijs zorgen.

Dankzij een amendement van de kamerfracties van PvdA, CDA en ChristenUnie is
in het wetsvoorstel opgenomen dat ouders het zogenoemde voordrachtrecht krijgen
voor twee leden van de raad van toezicht: Scholen zijn een gemeenschap van
docenten, ouders en leerlingen. ‘We vinden het dan ook niet meer dan logisch dat
dit ook terug te vinden moet zijn in de samenstelling van de raden van
toezicht.’