PvdA stemt tegen defensiebegroting

PvdA stemt tegen defensiebegroting

Door Angelien Eijsink op 16 december 2010 Delen  

Onze Krijgsmacht, de mensen die er werken, gaan ons zeer aan het hart en de
situatie bij Defensie is en blijft zorgwekkend. De minister heeft veel van onze
zorgen niet kunnen wegnemen. Sterker nog, op een aantal punten zijn die groter
geworden. Suggesties van onze kant voor de nog te ontvangen beleidsbrief zijn
ter zijde geschoven. Daar waar de Minister President ons opriep mee te denken
blijkt van een handreiking geen sprake. Daarom ziet de PvdA zich genoodzaakt
tegen de begroting 2011 te stemmen.

In 2009 schreef de Algemene Rekenkamer in een alarmerend rapport: ‘De
informatie die de minister van Defensie iedere maand krijgt over de operationele
gereedheid van defensie-eenheden kent wezenlijke tekortkomingen. Deze informatie
stelt de minister niet in staat zich een volledig en juist beeld te vormen van
de feitelijke situatie van de inzetbaarheid van Nederlandse miltairen en
materieel’. Als de minister al niet weet wat de situatie bij Defensie is, dan
kan hij dus ook de Kamer niet goed informeren.

De minister kan ons niet uit leggen waar het aantal van 10.000 mogelijke
ontslagen op is gebaseerd, en welke oplossing hij de werknemers biedt.
Diversiteitsbeleid als flankerend Personeelsbeleid wordt na twaalf jaar inzet
van achtereenvolgende CDA staatssecretarissen, met één pennenstreek terzijde
geschoven.

Verder wil de minister geen Onafhankelijke Inspectie die kan bijdragen aan
een grotere openheid en het sneller vinden van structurele oplossingen voor de
mismatch tussen ambities, middelen en doelmatige inzetbaarheid. Al jaren wordt
geschreven, gesproken over de broodnodige cultuurverandering.

Waar de miljoenen tegenvallers vandaan komen, doet er niet meer toe, de
deuren sluiten zich weer, defensie gaat cocoonen en de Kamer mag afwachten!

Omdat de minister onze zorgen niet heeft kunnen wegnemen en er van een
handreiking geen sprake is, was politieke sturing en controle door de Kamer is
op basis van deze situatie feitelijk niet mogelijk. Daarom ziet  de PvdA-fractie
zich helaas genoodzaakt tegen de begroting te stemmen.