PvdA stelt strenge eisen aan arbitrage handelsverdragen

PvdA stelt strenge eisen aan arbitrage handelsverdragen

PvdA stelt strenge eisen aan arbitrage handelsverdragen
Foto Flickr / PvdA

Door Jan Vos op 2 maart 2015 Delen  

Het voorstel van minister Ploumen voor een verbeterde vorm van internationale arbitrage tussen landen en bedrijven is een stap in de juiste richting. Het geeft antwoord op een aantal bezwaren die de Partij van de Arbeid heeft: wij willen geen claimcultuur van Amerikaanse multinationals en willen dat overheden het recht behouden om zelf regels te maken die het leven van burgers verbeteren. De PvdA vindt het van belang om de goede voorstellen die de minister met een aantal Europese collega’s heeft gedaan, te verwerken in de handelsverdragen met Canada (CETA) en de VS (TTIP).

 

De PvdA stelt voorwaarden voor een gemoderniseerd investeringsbeschermingssysteem (ISDS) waarbij een eerlijke balans tussen de belangen van de staat en de investeerders wordt gegarandeerd. Staten moeten hun recht op het maken van regels volledig behouden. Hoewel in de teksten in het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en Canada al een eerste stap tot verheldering is gezet, vragen wij om een verduidelijking van ‘eerlijke en gelijke behandeling’ en ‘gelegitimeerde verwachtingen’ van investeerders. We zullen onze Europese kernwaarden, zoals menselijke waardigheid, vrijheid en democratie en de bescherming van milieu, niet in het geding laten komen.

Daarnaast moet de legitimering van arbitrage uitspraken worden versterkt, in het bijzonder ten aanzien van ethiek van de arbitragerechters en de transparantie van de procedures. We ondersteunen de komst van een nieuw arbitragemechanisme. Dit nieuwe mechanisme kan een Handel en Investeringen Gerechtshof zijn. Ook ondersteunen we de introductie van de mogelijkheid tot hoger beroep. De keuze uit arbitragerechters moet beperkt zijn tot een vaste groep hooggekwalificeerde rechters. Belangenverstrengeling moet absoluut voorkomen worden.

Ook moeten lichtzinnige claims worden voorkomen door de versterking van het principe van ‘de verliezer betaalt’ en door de mogelijkheid van het opleggen van boetes. Tegelijkertijd moeten de kosten voor het midden- en kleinbedrijf beperkt blijven, zodat grote en kleine bedrijven gelijke toegang hebben tot arbitrage. Arbitragetribunalen mogen uitspraken van nationale rechters niet ongedaan maken.

We moeten de zorgen die leven binnen de EU adresseren en een modern en effectief investeringsbeleid stimuleren dat bovenal nationale publieke belangen beschermt. Als dit succesvol is dan geloven wij dat dit verdrag een mijlpaal betekent, waarbij de belangen van burgers en hun staat beter worden beschermd en economische groei en werkgelegenheid worden bevorderd.

Een ambitieus handelsakkoord tussen de EU en Canada biedt veel economische voordelen aan beide kanten van de Atlantische Oceaan. Er bestaan echter ook terechte zorgen. Het is nu aan de Europese Commissie, en Frans Timmermans voorop, om de goede voorstellen die minister Ploumen met een aantal Europese collega’s heeft gedaan, te verwerken in de handelsverdragen met Canada en de VS.

 

 

Delen: