Agent verdient extra loon

Agent verdient extra loon

Door Attje Kuiken op 5 maart 2012 Delen  

De politie doet zwaar en belangrijk werk, werk dat goed moet worden beloond.
Het is dan ook
onacceptabel
dat agenten op de nullijn worden gezet
. In plaats van te investeren legt dit
kabinet de rekening van veiligheid bij de agenten zelf neer. De Partij van de
Arbeid heeft alle begrip voor het feit dat de politie tot acties over gaan.
Minister Opstelten laat politieagenten in de kou staan.

Het kabinet en ook bewoners vragen steeds meer van de politie. Agenten
krijgen steeds meer taken en er wordt zelfs structureel overgewerkt. Bovendien
is politiewerk zwaar en kent het een hoog risico. Voor al dat werk worden echter
geen extra agenten aangetrokken. Sterker nog, de politie moet zelfs fors
bezuinigen.

Voor onze veiligheid hebben we gemotiveerde en goed opgeleide agenten nodig.
De minister moet niet dreigen dat agenten hun baan gaan verliezen, maar juist nu
investeren zodat het aantrekkelijk blijft om bij de politie te werken. Geen
woorden maar daden.