PvdA presenteert resolutie ‘Over wat van Waarde is’

PvdA presenteert resolutie ‘Over wat van Waarde is’

Door Hans Spekman op 16 februari 2013 Delen  

Vandaag presenteerde ik namens het bestuur van de Partij van de Arbeid de partijresolutie ‘Over wat van Waarde is’ (pdf). Deze resolutie beschrijft hoe sociaaldemocraten in deze tijd van economische en maatschappelijke veranderingen politiek willen bedrijven.

Ik ben trots op het project Van Waarde van ons wetenschappelijk bureau, de WBS. Uit dit project komt de resolutie van het partijbestuur voort. Een ding staat voorop: er moet een omslag komen van ‘ik’ naar ‘ons’. Het eigenbelang van ondernemingen en individuen moet een omslag maken naar het algemeen belang van de samenleving. Dat is voor PvdA-politici én leden een richtsnoer in hun dagelijks handelen.

Update: Ook de speech van Diederik Samsom bij de presentatie staat online. In pdf of als html.

Download de resolutie >

Vier politieke hoofdlijnen staan in de resolutie centraal:

1. We bestrijden de dominantie van het efficiency-denken

Efficiëntie is niet het hoogste goed en ontkent veel wat van waarde is. Het belang van kleine schooltjes in krimpgebieden voor de kinderen aldaar weegt zwaarder dan het belang om perse voor een dubbeltje op de eerste rang te zitten. We kiezen voor iets minder rendement in ruil voor meer zekerheid. Bij aanbestedingen betekent dat minder letten op prijs alleen, bij pensioenen dat we de zekerheid van een goed pensioen voor huidige en toekomstige generaties hoger waarderen.

2. We zorgen voor elkaar

De terughoudendheid die sociaal-democraten betrachten als het gaat om de inzet van mensen zelf bij sociale voorzieningen schudden we af. Goede voorzieningen garanderen we, maar ook scheppen we de voorwaarden en de ruimte voor mensen om medemenselijkheid te betrachten. Vervolgens verwachten we dat ook daadwerkelijk van hen die dat kunnen.

3. We zetten een rem op eenzijdige flexibilisering

Niet langer mag de overheid gaten laten vallen als het gaat om fundamentele zekerheden van de mensen die dat juist niet kunnen dragen. Flexibiliteit kan alleen bestaan bij de gratie van (collectieve) zekerheid. Die ambitie maken wij waar.

4. We democratiseren de publieke sector

We herstellen de zeggenschap van de politiek op de publieke sector en de zeggenschap van burgers op de publieke sector en de politiek. Ook breken we de top van semi-publieke instellingen open. Van bestuurders daar verwachten we dat ze ruimte laten voor gebruikers en medewerkers, dat ze de afstand tussen management en werkvloer verkleinen.

Over de resolutie

De resolutie wordt vanaf dit weekeinde voorgelegd aan de afdelingen, die de komende maand hierover kunnen debatteren. Tot 19 maart kunnen afdelingen eventuele amendementen indienen. De leden hebben op zaterdag 27 april tijdens het Partijcongres het laatste woord. Meer over het project Van Waarde, de onderzoeken en het speciale essay, vind je hier.

 

Delen: