PvdA presenteert banenplan

PvdA presenteert banenplan

Door De Redactie op 2 maart 2010 Delen  

De PvdA wil er voor zorgen dat er zo veel mogelijk mensen aan de slag blijven
en komen. Nederland heeft de laagste werkloosheid van Europa, maar iedere
Nederlander die aan de kant staat is er één te veel. Daarom presenteerde de PvdA
in Rotterdam zojuist een plan om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen.

Wouter Bos presenteerde het plan op een bijeenkomst in Rotterdam, waar ook
Mariëtte Hamer en lijsttrekker Dominic Schrijer aanwezig waren.

De PvdA wil onder meer een recht op werk- en leeraanbod in de WW. Dit houdt
in dat aan iedereen die na een jaar nog in de WW zit, een werk- of
scholingsaanbod wordt gedaan.

Daarnaast wil de PvdA dat iedere gemeente, alle provincies en het Rijk een
vast percentage van tenminste vijf procent van haar personeel invult met
arbeidsgehandicapten (WIA, WSW, Wajong). In Rotterdam gebeurt dit al. De PvdA
wil dat deze sociale aanbesteding nationaal wordt ingevoerd.

Het volledige banenplan:

Mensen met bijstandsuitkering aan het werk
Mensen met een bijstandsuitkering hoeven niet op de bank te zitten. De PvdA
vindt juist dat iedereen die kán werken, ook aan de slag móet. In Rotterdam
kunnen werklozen aan de slag in reguliere banen, maar ook in leerwerktrajecten
en met vrijwilligerswerk. De inzet van de PvdA is dat mensen na twee jaar
doorstromen naar een reguliere baan. Een voortvarende aanpak die alleen werkt
wanneer we ook bereid zijn zware maatregelen te nemen als mensen niet meewerken.
Het systeem van sociale zekerheid moet er dus op gericht zijn de mensen aan het
werk te krijgen. Maar niet zoals VVD en CDA het willen, met alleen maar
negatieve prikkels: uitkeringen en rechten omlaag en een kaalslag op het budget.
De PvdA zet in op scholing, activering, en het zorgen dat zoveel mogelijk mensen
een startkwalificatie hebben of gesubsidieerd werk.

Recht op werk- leeraanbod in de WW
Voor de PvdA telt iedereen mee. Daarom wil de PvdA ook een recht op werk- en
leeraanbod in de WW. Dit houdt in dat aan iedereen die na een jaar nog in de WW
zit, een werk- of scholingsaanbod wordt gedaan. Nu wordt van werklozen praktisch
alleen maar verlangd dat ze solliciteren. Veel mensen willen zich juist graag
omscholen voor banen in het onderwijs en in de zorg; deze mensen hebben we
ontzettend hard nodig. Ook willen mensen hun handen uit de mouwen steken en
vrijwilligerswerk doen. Al deze mensen willen wij kansen bieden.

Meer banen in de publieke sector
Goede publieke diensten zijn essentieel voor de kwaliteit van de samenleving.
Conciërges, klassenassistenten, opzichters bij speeltuinen en straatcoaches zijn
onmisbaar. Ze dienen de waardering te krijgen die ze verdienen. Zij kunnen niet
zonder werk en wij kunnen niet zonder hen. Dus moet er een goede regeling komen
voor gesubsidieerde banen.

Sociale aanbesteding
De PvdA wil dat iedere gemeente, alle provincies en het rijk een vast percentage
van tenminste 5 % van haar personeel invult met arbeidsgehandicapten (WIA, WSW,
Wajong). In Rotterdam gebeurt dit al. De PvdA wil dat deze sociale aanbesteding
nationaal wordt ingevoerd.

Jeugdwerkloosheid
Jaarlijks verlaten 50.000 jongeren een opleiding zonder startkwalificatie. Dat
is te veel. Daarom wil de PvdA dat alle jongeren die school verlaten worden
gevolgd tot ze een startkwalificatie of een reguliere baan hebben. Vanwege de
crisis zijn er minder stageplekken. Daarom wil de PvdA financiering voor
leer-werkbanen voor jongeren van 16 en 17 die nog op school zitten.

Delen: