PvdA presenteert actieplan ‘Hulp op School’

PvdA presenteert actieplan ‘Hulp op School’

Door Job Cohen op 24 februari 2011 Delen  

De PvdA wil een omslag in de zorg voor onze jongeren. Als het met kinderen
thuis, op school of op straat niet goed gaat grijpen we vaak pas veel te laat
in. Jongeren worden dan bijvoorbeeld uit huis geplaatst of moeten naar speciaal
onderwijs. De PvdA wil dat omkeren: als jongeren in de problemen raken moeten we
in een vroegtijdig stadium ingrijpen, wanneer de problemen nog met lichte zorg,
vrijwillig en in het gezin of op de gewone school kunnen worden opgelost.
Vroegtijdige zorg thuis of op school moet het uitgangspunt worden. Daarnaast
willen we een eind aan verkokering en bureaucratie. Dat staat in
het actieplan ‘Hulp op school’
(pdf)
dat ik vandaag heb gepresenteerd.

Met de meeste van onze kinderen gaat het goed. Ze zijn gezonder dan vroeger,
ze zijn hoger opgeleid dan vroeger, ze zijn zelfstandiger dan vroeger en ze
hebben meer mogelijkheden om te genieten van het leven dan vroeger.

Dat geldt voor de meeste kinderen. Helaas niet voor allemaal. Als je geboren
wordt met een handicap is toegankelijk onderwijs nog niet altijd zo
vanzelfsprekend zoals we zouden willen. Ook komen relatief veel kinderen niet
goed mee op school vanwege bijvoorbeeld gedragsproblemen of een gebrekkige
opvoeding thuis. Andere kinderen ondervinden de gevolgen van ouders die kampen
verslavingsproblemen of psychiatrische klachten, met verwaarlozing, mishandeling
of zelfs de dood van kinderen tot gevolg.

De vraag naar zorg voor onze jeugd neemt de afgelopen jaren dan ook toe. Er
is steeds meer vraag naar speciaal onderwijs en jeugdpsychiatrie. Ook de
aanspraak op bijzondere ziektekosten door bijvoorbeeld kinderen met een handicap
neemt toe. Het kabinet heeft maar één antwoord voor al deze kinderen:
bezuinigen. De effecten daarvan zijn rampzalig voor duizenden kinderen.

Dat kan beter en moet eerlijker. Daarom hebben wij dit plan gepresenteerd,
waarin we onder meer pleiten voor vroegtijdige zorg thuis of op school als
uitgangspunt. Meer thuiszorg voor jongeren en schoolmaatschappelijk werk op
iedere school, dat moet de basis worden, zodat leraren worden ontlast en weer
toekomen aan lesgeven. Ook wil de PvdA één bewindspersoon die verantwoordelijk
is voor de combinatie van onderwijs en zorg.

 Actieplan
Hulp Op School