PvdA presenteert aanpak arbeidsomstandigheden

PvdA presenteert aanpak arbeidsomstandigheden

Door De Redactie op 17 mei 2010 Delen  

MariĆ«tte Hamer, Hans Spekman en Anja Timmer overhandigden vorige week het boekje Berichten van de werkvloer – Arbeidsomstandigheden in Nederland anno 2010 aan minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hamer: ‘Deze verhalen zijn schokkend en voor veel mensen veel te herkenbaar .De PvdA gelooft in werk, werk, werk, en vooral goed werk! Werk geeft je de mogelijkheden om je te ontplooien, om te groeien en om mee te doen. We mogen nooit accepteren dat mensen opbranden door hun werk.’

Mariëtte Hamer deed op het partijcongres van 12 december de oproep om misstanden op de werkvloer aan de PvdA te melden. De indringende en openhartige reacties die daarop binnenkwamen zijn in dit boekje opgenomen en geven sterk de noodzaak van maatregelen weer. ‘We moeten af van de aanname dat werkgevers en werknemers er in alle gevallen samen wel uit komen.’

Daarom moeten we volgens de PvdA-kamerleden veel meer inzetten op echte preventie en handhaving. Het aantal inspecteurs bij de Arbeidsinspectie moet bijvoorbeeld omhoog. De kans op een bedrijfsbezoek van de Arbeidsinspectie is in theorie eens in de dertig jaar. Bovendien zijn de boetes voor overtredingen niet hoog genoeg om echt af te schrikken. Een boete wordt soms gewoon ingecalculeerd als bedrijfsrisico. Ze moeten minstens verdubbeld worden. Ook moeten sociale partners meer bevoegdheden krijgen om echt te kunnen handhaven op CAO’s.

Verder komt uit de verhalen duidelijk naar voren dat bedrijfsartsen in een merkwaardige positie terecht gekomen zijn. In dienst van de werkgever, maar met de verantwoordelijkheid voor de gezondheid van de werknemer. Het werk van de bedrijfsartsen is in die rol meer en meer in het teken komen te staan van het terugdringen van verzuimcijfers en verzuimbegeleiding. Preventie is ten onrechte naar de achtergrond verdwenen. De positie van de bedrijfsarts moet daarom onafhankelijker, vindt de PvdA. Hans Spekman licht ir pleidooi voor een onafhankelijke werknemersarts toe in de Volkskrant.

Iedereen verdient het om zijn werk gewoon gezond te kunnen uitoefenen. De verhalen in dit boekje bewijzen dat de werkelijkheid weerbarstiger is. De PvdA wil daar samen met andere partners en spelers in het veld  werk van maken.

Alle interviews en de aanbevelingen van de PvdA zijn te vinden in het boekje. Download het boekje >