PvdA pleit voor specialisten in loondienst

PvdA pleit voor specialisten in loondienst

Door Eeke van der Veen op 9 juni 2009 Delen  

De PvdA vindt dat de medisch specialisten voortaan in loondienst moeten
werken en niet langer per behandeling betaald moeten krijgen. Dat bepleit ik in
reactie op een onderzoeksrapport waaruit blijkt dat de kosten voor medisch
specialisten de pan uitrijzen. Het is onbegrijpelijk dat de kosten van medisch
specialisten vorig jaar met 630 miljoen euro zijn gestegen.

Medische specialisten ontvangen nu een vergoeding per uitgevoerde ingreep een
vergoeding. Vaak zijn die vergoedingen hoger dan de behandeling rechtvaardigt.
Dit declaratiesysteem heeft ervoor gezorgd dat de kosten de afgelopen jaren
flink zijn toegenomen. Vorig jaar ging het om overschrijdingen van 30 procent
van het budget, aldus het deze week verschenen rapport van onderzoeksbureau
Vektis. Het kabinet heeft inmiddels maatregelen aangekondigd.

Voordelen patiënt

Met specialisten in loondienst zijn kostenoverschrijdingen veel
inzichtelijker, voorspelt Van der Veen. Ook ziet hij voordelen voor de patiënt.
Als arts in loondienst ben je vooral met je vak bezig. Artsen met een
behandeltarief zijn ook druk met zaken die veel beter door een ziekenhuis
geregeld kunnen worden. Patiënten moeten het idee hebben dat het om hen draait
en niet om het inkomen van de arts.

Tegenstanders zeggen dat specialisten in loondienst minder efficiënt zullen
werken. De patiënt moet niet het idee hebben dat de specialist hem zo snel
mogelijk weer uit de behandelkamer zet, maar hij moet het vertrouwen hebben dat
de arts voldoende tijd voor hem neemt. Nu bestaat ook het gevaar dat artsen niet
noodzakelijke ingrepen gaan uitvoeren, omdat zij op die manier meer betaald
krijgen.

Medisch specialisten werken vaak samen in een maatschap. Onderzoek laat zien
dat wanneer er onderlinge onenigheid ontstaat, de kwaliteit van zorg in het
ziekenhuis achteruit hobbelt. Ook dat is met artsen in loondienst verleden tijd.
Bovendien wordt de specialist in loondienst niet meer belast met allerlei
administratieve zaken die niets met de zorg te maken hebben. Overigens behoren
de inkomsten van de specialisten in Nederland tot de hoogste ter wereld in deze
beroepsgroep.

Uitstekend

Het systeem van artsen in loondienst heeft zich al bewezen: Artsen in
academische ziekenhuizen werken in loondienst en zij presteren uitstekend. De
grote inkomensverschillen tussen artsen in loondienst en de vrij gevestigde
specialisten leiden er nu toe dat het voor specialisten in loondienst veel
aantrekkelijker is om buiten academische ziekenhuizen te werken. Omdat
academische ziekenhuizen wetenschappelijk onderzoek doen en onderwijs geven, zou
dit de kwaliteit van de gezondheidzorg op lange termijn kunnen schaden.