PvdA pleit voor omslag in jeugdzorg

PvdA pleit voor omslag in jeugdzorg

Door Jeroen Dijsselbloem op 7 september 2009 Delen  

De PvdA bepleit een fundamentele breuk met het jeugdzorgbeleid van de
afgelopen jaren. De herhaaldelijke problemen met de wachtlijsten zijn voor mij
aanleiding het debat over de toekomst van de jeugdzorg te openen.

Provincies voorspelden onlangs dat de wachtlijsten voor de jeugdzorg volgend
jaar weer langer worden. Met minister Rouvoet maakten zij eerder de afspraak dat
er vanaf volgend jaar geen wachtlijsten meer zouden zijn.

Natuurlijk moet de wachtlijsten worden weggewerkt; er wachten te veel
kinderen te lang op hulp. Dat is van belang voor de korte termijn. Maar we
moeten óók uit de aanhoudend negatieve spiraal rond de jeugdzorg doorbreken.

Volgens mij moet er gekeken worden naar de toekomst. We jagen nu al meer dan
tien jaar achter de wachtlijsten aan, steeds door er tijdelijk weer extra geld
in te stoppen. Ondertussen neemt het aantal kinderen dat Jeugdzorg nodig heeft
jaar-in-jaar-uit met zes à acht procent toe. Deze ontwikkeling moét worden
gekeerd.

Op dit moment loopt een evaluatie van de wet op de Jeugdzorg. Begin volgend
jaar moeten volgens de PvdA-fractie knopen worden doorgehakt over de toekomst
van de jeugdzorg.

De PvdA wil geleidelijk een forse verschuiving van zware, ingrijpende hulp
naar ‘er eerder bij zijn’. Er blijven heel veel kansen liggen om problemen in
vroegtijdig stadium, bij voorkeur binnen het gezin, aan te pakken. De
voorzichtige omslag van dit kabinet, met aandacht voor opvoedingsondersteuning
en Centra voor Jeugd en gezin, moet met kracht de komende jaren worden
doorgezet. Dat houdt een verschuiving van budgetten naar preventief jeugdbeleid
in.

Maar ook de kwaliteit van de hulpverlening moet veel beter, vind ik. Er wordt
op dit moment hard gewerkt aan verbeteringen in de Jeugdzorg. Zowel in de
professionalisering, de opleidingen, het verbeteren van de effectiviteit van
methoden als in de efficiency van de manier van werken. Ook hier is nog
ontzettend veel winst te boeken. Concreet moet dat opleveren dat jongeren veel
sneller en effectiever worden geholpen.

Alleen zo kan volgens de PvdA de aanhoudende spiraal van groeiende behoefte
aan jeugdzorg, wachtlijsten en meer geld worden doorbroken.