PvdA pleit voor nationale filmtop

PvdA pleit voor nationale filmtop

Door Jacques Monasch op 21 december 2012 Delen  

De Partij van de Arbeid pleit samen met de VVD en D66 voor een nationale filmtop. Hier moeten de politiek en de Nederlandse filmindustrie de handen ineen slaan om de positie van deze branche te versterken. Daarnaast dient er een einde komen aan de oneerlijke buitenlandse concurrentie, die de filmindustrie schaadt.

De filmindustrie van eigen bodem verkeert in zwaar weer. Terwijl de bezoekersaantallen voor Nederlandse films groeien, wordt de industrie op oneerlijke wijze weggeconcurreerd. Landen om ons heen hebben uiteenlopende financiële voorzieningen getroffen, uiteenlopend van fiscale voordelen tot rechtstreekse subsidies. Oneerlijke concurrentie, aangezien Nederland geen voorzieningen van dien aard kent.

Het wordt tijd om concrete stappen te nemen. PvdA, VVD en D66 willen dat de minister van Cultuur samen met de minister van Economische Zaken het voortouw neemt in het doorbreken van deze onwenselijke situatie. Concreet vragen wij de ministers om na de jaarwisseling met betrokken instanties en organisaties zoals het Filmfonds, bioscoopexploitanten, distributeurs, producenten, de beroepsorganisatie Acteursbelangen en anderen een nationale filmtop te organiseren.

Deze top moet resulteren in het behoud en de verdere ontwikkeling van een eigen positie van de Nederlandse filmindustrie. Ook een algeheel verbod op oneerlijke concurrentie binnen de EU komt daarbij aan de orde.

PvdA, VVD en D66 zijn positief over de bereidheid van de sector zelf om een bijdrage aan deze problematiek te leveren. Voor het Rijk is daarmee niet alleen de Cultuurbegroting van belang maar ook het belang van de Nederlandse film voor de creatieve industrie en haar rol in het topsectorenbeleid. Wij vragen dan ook om een actieve betrokkenheid van de minister van Economische Zaken bij deze gesprekken. Wij verzoeken de minister over de resultaten van deze gesprekken die moet leiden in een gezamenlijke oplossing en daarover uiterlijk medio maart 2013 aan de Kamer te rapporteren.

In januari 2013 zal de Tweede Kamer een uitgebreide hoorzitting over dit onderwerp houden.